Šah.hr - prvi hrvatski šahovski forum

Škola => Problemski šah => Autor teme: Mario na 07-01-2012, 19:36:27Naslov: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 07-01-2012, 19:36:27
Sadržaj:
Naziv teme / str.
- Uzmak crnog kralja / 1
- CRNO - BIJELO ČIŠĆENJE / 1
- BIJELO - CRNO ČIŠĆENJE / 1
- POLUVEZIVANJE / 1
- BOTTACHI (grupa poluvezivanja) / 1
- BATERIJE / 1
- PICKABISH  / 1
- DOMROVSKIS  / 1
- PJEŠAKOV PRAVOKUTNIK / 1
- PICKANINNY  / 1
- A – Tema / 1
- ČIŠĆENJE: / 2
- (Oslobađanje polja,
- Oslobađanje ili napuštanje linije,
- BRISTOLSKA tema)
- LE GRAND / 2
- AJEC / 2
- BARTOLOVIĆ / 2
- SPYROS BIKOS / 2
- ALVEY / 2
- BABY / 2
- BREDE ČIŠĆENJE / 2
- FLECK  / 2
- ALLEN / 2
- BALTIC / 2
- BRUCH LINIJSKA KOMBINACIJA / 2
- BERLIN / 2
- BANNY / 3
- BANNY IDEAL / 3
- BANNY ciklička tema (Banny Cyclic) / 3
- BANNY obrnut (Banny inverted) / 3
- ANTI - BANNY / 3
- SJECIŠTE / 3
- CRNO SJECIŠTE: / 3
- (Mutualno ili potpuno sjecište) / 3
- (Objektivno - subjektivno) / 3
- GRIMSHAW sjecište / 3
- NOWOTNY sjecište / 3
- AMEN CORNER (Podvarijanta Grimshaw sjecišta) / 3
- BUGARSKA tema (Baterije) / 3
- BURMISTROWA KOMBINACIJA (kombinacija teme Le Grand i dvostruke rotacije) / 3
- CAISSA / 3
- SALAZAR Tema / 4
- HANNELIUS Tema / 4
- SOMMER Tema / 4
- B – Tema / 4
- HANNELIUS Ciklična forma / 4
- GOETHART / 4
- ANTI – GOETHART / 4
- PELLE Tema / 4
- GOETHART PELLE / 5
- GAMAGE Tema / 5
- COSTACHEL Tema / 5
- ANTI – COSTACHEL Tema / 5
- ANTI - GAMAGE Tema / 5
- HASSBERG 2 Tema / 5
- ANTI – HASSBERG / 5
- TEMA POVRATA (eng Switchback) / 5
- SENECA Tema / 5
- FESTIVE Tema /5
- TEMA B2 / 6
- FOUR  PIN WAY Tema / 6
- BALBO Tema / 6
- ANTI BALBO / 6
- HOCHBERGER Tema / 6
- ANTI - HOCHBERGER TEMA / 6
- IANOVCIC TEMA / 6
- ANTI - IANOVCIC TEMA / 6
- KRALJEVI I PJEŠACI / 6
- LAČNY TEMA / 6
- FONTAINE TEMA/ 6
- FUHRER TEMA / 6
- FUHRER 2 TEMA / 6
- AHUES MEHANIZAM Tip 1 / 6
- Ahues mehanizam tip 2 / 7
- Ahues mehanizam Tip 3 Tema F-efekt (2. maskirani oblik) / 7
- Ahues mehanizam Tip 3 Tema F-efekt / 7
- NASTAVLJENA OBRANA / 7
- NASTAVLJENA OBRANA 3 STUPNJA JEDNOM FIGUROM / 7
- LEVMANOVA OBRANA / 7
- LEVMANOVA TEMA / 7
- LEVMANOVO ODVEZIVANJE / 7
- ANTI – LEVMANOVA OBRANA / 7
- MONREAL TEMA / 7
- ANTI – MONREAL / 7
- ROELS TEMA / 7
- ANTI – ROELS / 7
- A2 - TEMA / 7
- RUPP TEMA / 8
- ANTI – RUPP TEMA / 8
- BARNES TEMA / 8
- ONKOUD TEMA / 8
- ANTI – ONKOUD / 8
- ARGUELLES TEMA / 8
- ARNHEM TEMA / 8
- ARNHEM CIKLIČNI / 8
- FOSCHINI TEMA / 8
- FOSCHINI OBRNUTI / 8
- BARTHELEMY / 8
- BARTHELEMY 2 / 8
- VENTIL TEMA (eng. VALVE) / 8
- DVOSTRUKI VENTIL TEMA (eng. BI –VALVE) / 8
- DENSMORE TEMA / 9
- OJANEN TEMA / 9
- VENTIL TEMA U VARKAMA / 9
- HUME TEMA / 9
- HUME OBRNUT (eng. HUME INVERSE) / 9
- HEATHCOTE TEMA / 9
- SZOGHY 1. TEMA / 9
- SZOGHY 2. TEMA / 9
- RICE TEMA / 9
- MULE TEMA / 9
- TUXEN TEMA / 9
- CHERNET TEMA / 9/10
- HOWARD TEMA / 10
- TEMA SKAKAČEVA SAMOBLOKADA / 10
- PERIS TEMA / 10
- LAUE TEMA / 10
- MARGARIDA TEMA / 10
- MANSFIELD TEMA / 10
- SALAMANCA TEMA / 10
- NIETVELTOVA OBRANA / 10
- BROGI TEMA / 10
- MAKIHOVI TEMA / 10
- LADY'S TEMA / 11
- Hertmann Tema / 11
- Odessa tema / 11
- Foldeak tema / 11


Uvod
Neću se puno zadržavati na samom početku o povijesti Problemskog šaha, pravila itd, jer smo o tome pisali u prijašnjim postovima. Ali kako drugačije započeti pisati o Problemskom šahu ako se ne krene od našeg problemista Izidora Grossa I njegove knjige Šahovska Abeceda.

Imena figura jesu:
Pješak (Pionir) P
Kralj (König)   K
Dama (Dame) D
Toranj (Turm) T
Skakač (Springer) S
Lovac (Laufer) L

Citat “kod nazivlja figura naišao sam na takove poteškoće, koje su mi se u prvi mah činile nepremostivima. Šahovska igra nije u nijednom od slavenskih naroda tako udomačena , da bi već za pojedine figure postojala slavenska imena, već se naprotiv upotreblju francuska ili najviše njemačka imena.
Da sam uzeo za svaku figuru skroz pravilno, hrvatsko ime, nastala bi poteškoća u tom, što nas izvan hrvatskih  zemalja razumjeli ne bi. Stoga sam uzeo za oznaku figura takove hrvatske riječi, kojih se početna slova slažu s početnim slovima njemačkih riječi istih figura”

U slučaju promocije pješaka Izidor gross je napisao ”Pješak ali može I da ostane pješak. Čim pješak stigne na zadnje protivničko polje (bijeli na 8, crni na 1) ima se odmah imenovati onom figurom koja je najpotrebnija. Kod tog imenovanja mora se ostati. To isto vrijedi ako igrač ostavi pješaka pješakom.
Ne preporuća se pješaka učiniti drugim kraljem, pošto to zvuči, kao uvreda šahovskog veličanstva.

Neki od važnijih simbola u problemskom šahu:
Iznudica – zz
Proizvoljno - ~
Ključ - !
Privdna igra - *
Varka - ?

LITERATURA (L) kojom sam se poslužio:
L  Izidor Gross - ŠAHOVSKA ABECEDA, 1909.
L1 ing. Nenad Petrović - ŠAHOVSKI PROBLEM, 1949.
L2 George Hume, Alan Campbell White - GOOD COMPANION TWO - MOVER, 1922.
L3 sir Jeremy Morse - CHESS PROBLEMS: TASKS AND RECORDS, 1995.
L4 John Michael Rice - CHESS WIZRDRY: THE NEW ABC OF CHESS PROBLEMS, 1996.
L5 John Michael Rice, Michael Lipton, Barry Peter  Barnes - THE TWO-MOVE CHESS PROBLEM: TRADITION AND DEVELOPMENT, 1966.
L6 Udo Degener - VON AJEC BIS ZAPPAS, 2012.
L7 Werner Speckmann - SCHACHMINIATUREN MIT SCHWARZER DAME, 1988.
L8 Milan Velimirović, Kari Valtonen - ENCYCLOPEDIA OF CHESS PROBLEMS, 2012.
L9 Frederick Bonner Feast, Alan Campbell White - SIMPLE TWO - MOVE THEMES,1999.
L10 Kenneth Samuel Howard - HOW TO SOLVE CHESS PROBLEMS, 1961.
L11 Barry Peter  Barnes - PICK OF THE BEST CHESS PROBLEMS, Elliot Right Way, 1976.
L12  Josip Varga - BAJKE NA ŠAHOVSKOJ PLOČI , 1992
L13 Milan Velimirović, Marjan Kovačević - ANTOLOGIJA 2345, 1997.
L14 F.I.D.E. ALBUM - 1914-1944/1, 1989/1991, 1992/1994.
L15 ŠAHOVSKI GLASNIK - PROBLEMSKA RUBRIKA (Razni brojevi)
L16 THE PROBLEMIST (Razni brojevi)
L17 STRATEGEMS (Razni brojevi)
L18 PROBLEM (Razni brojevi)
Napomena: Ispod dijagrama piše npr.(L1-5) L1 označava ime autora i knjige od koje je preuzet problem, a broj 5 označava dijagram u toj knjizi.

Zašto 2#
Dvopotez je bez ikakve sumnje već 2 stoljeća najpopularniji oblik šahovskog problema i to iz bar tri razloga:
- u samo tri pokreta: "1.bijeli, 1.crni, 2.bijeli #". sve je gotovo! Može se rješavati bez šahovske ploče, a neki tvrde i skladati;

- kad se pogleda "tematski kapacitet", veliko mnoštvo tema problemskoga šaha može se prikazati u dvopotezu (nekada je vrijedio kriterij da ako se nešto da prikazati u dvopotezu ne smije se "gurati" u tropoteze ili višepoteze;

- engleska problemska škola uzela je odavno dvopotez u žarište svoga interesa i to traje do dana današnjeg ("zloguki" proroci o iscrpljenju tema za dvopotez i ovdje se nisu proslavili).

To i još ponešto privuklo me je žanru dvopoteza, pružilo mi mnogo zadovoljstva, novih saznanja pa i zabave, i to želim podijeliti s vama!

Moderni dvopotezi (na moderni ne mislim da su jučer ili danas komponirani, nego da prikazuju moderne teme), često ispadaju kao zagonetke ili "bezvezarija" zbog raznih dnevnih ili enigmatskih tiskovina gdje se objavi problem samo s rješenjem, bez ikakvog objašnjenja tog problema, a ne rijetko se zna desiti da urednik te rubrike napiše i krivo rješenje od tog problema.  Mnogi rješavači, početnici koji bi htjeli ući malo dublje u svijet problemskog šaha i čitaoci uopće, u pravilu, nisu stoga u mogućnosti raspoznati te "obične zagonetke" u odnosu na sadržajni problem.


Naslov: Čišćenje
Autor: Mario na 13-01-2012, 23:56:27
Prva tema o kojoj ću pisati je polje za uzmak crnog Kralja ( eng. Flight ).


UZMACI CRNOG KRALJA
Svako polje na koje može ići crni Kralj, zove se slobodno polje ili polje za uzmak.  Ako se KLJUČEM crnom Kralju daje takvo polje takav problem se smatra vrijednim Flight-giving (dodatno polje za uzmak). Nasuprot tome ako se KLJUČEM crnom kralju oduzme  polje na koje može ići takav problem se smatra kao problem s manom.

Polje za uzmak koje se daje  KLJUČEM crnom kralju može biti žrtveno ili oslobođeno.

Ključem se  mogu dati-i-uzeti (give-and-take) polja crnom Kralju.

Ako crni kralj ima sva ćetiri dijagonalna polja za bijeg, to se naziva zvijezda (star flight).
Ako crni kralj ima sva četiri lateralna polja, to se naziva križ (cross flight).
Naravno crni kralj može imati i četiri polja za uzmak a da nisu niti križ niti zvijezda.

Prvi primjer prikazuje  oslobođena (slobodna) polja crnom Kralju
1.
A. G. Kuznetsov
Holand vs U.S.S.R. 1956.
1. Place

[FEN "1b1B1R2/3P4/1QK1pNp1/R5P1/1p2Nk1n/3p2p1/3p2n1/1b1B4 w - - 0 1"]

(L5-2) Mat u dva poteza.  10+11

1.Sc5! (2.Sxe6#) - daje četiri polja za bijeg crnog kralja (e5, f5,g5, e3). Izuzetno ostvarenje
1… Ke5 2.Sxd3#
1… Kf5 2.Sg4#
1… Kxg5 2.Sg8#
1… Ke3 2.Se6#
 

Drugi primjer prikazuje temu dati-i-oduzeti (give-and-take); u početnoj postavi crni kralj  ima g6 polje za uzmak, a žrtvenim ključem oduzima mu se to polje ali mu je dato polje e7
2.
C. D. Rudd
Deaf Times 1921.

[FEN "2N2R2/2p2P1b/2p2k1B/2N2p2/5Q2/8/1p6/bK6 w - - 0 1"]

(L9-39.A) Mat u dva poteza. 7+7


* 1… Kg6 2.Dg5#

1.Se7! zz
1… Kxe7 2.De5#

 
Slijedeći primjer prikazuje temu zvijezde crnoga Kralja (polja b4, b6, d4, d6).
3.
R. Gray
Glasgow Herald, 1932.

[FEN "KR6/8/1N6/1Pk3BR/8/p7/P3B3/8 w - - 0 1"]

(L11-7) Mat u dva poteza. 8+2

1.Re8! zz
1… Kxb6 2.Ld8#
1… Kb4 2.Ld2#
1… Kd6 2.Lf4#
1… Kd4 2.Lf6#

Križ crnoga kralja - u ovom problemu ključem se daju dva polja za uzmak crnom kralju s time da se žrtvuje ključna figura i crni kralj u svojim uzmacima čini križ (a4, b3, b5,c4).
4.
Benjamin Glover LAWS
PP. Jamaica Family Journal , 1881

[FEN "1R6/1NK5/8/P7/1k1NB2R/2p5/2p5/2B5 w - - 0 1"]

(L13-22)  Mat u dva poteza  8+3

1. Sb3! zz
1... Ka4 2. S7c5#
1... Kb5 2. Ld3#
1... Kc4 2. Sd6#
1... Kxb3 2. Ld5#

Tema uzmaka crnog kralja često se prikazuje u kombinaciji s jednom ili više drugih tema.

Uzmak crnog Kralja + samoblokada - šesterostruka žrtva dvaju bijelih topova, dva puta uzmaci crnog kralja, a četiri puta samoblokade nakon uzimanja.
5.
C. Mansfield
American Chess Bulletin, 1953.

[FEN "8/3r1RPP/1p2k3/1P1RNr2/4Np2/5B2/4Q3/1K6 w - - 0 1"]

(L5-3)  Mat u dva poteza. 10+5

1.Sc6! (2.Sg5#)
1… Kxf7 2.g8=D#
1…Kxd5 2.Da2#
1… Tdxd5 2.Te7#
1… Tfxd5 2.Tf6#
1… Tdxf7 2.Td6#
1… Tfxf7 2.Te5#

Zvijezda za uzmake crnog kralja s promocijama matne figure.
6.
Jan Hartong
Probleemblad, 1957.

[FEN "5n1n/5kPR/5PR1/2N5/2N1K3/8/B7/8 w - - 0 1"]

(L5-5)Mat u dva poteza. 8+3

1.Sd7!zz - (daje i polje e6 crnom kralju za uzmak, kompletira se zvijezda).
1… Ke8 2.f8=D#
1… Kg8 2.h8=D#
1…Kxg6 2.g8=D#
1… Ke6 2.f8=S#


Naslov: Čišćenje
Autor: Mario na 16-01-2012, 00:22:13
CRNO - BIJELO ČIŠĆENJE

Bijeli ključni potezi u temi; crno - bijelo čišćenje, u matu u 2 poteza, uvijek idu u korist crnog, ali samo prividno, zašto prividno, zato što poslije svake koristi crnog, u drugom potezu bijeli zadaje mat.
U temi crno – bijela čišćenja, prednost koju dobiva crni poslije ključa, ima dvije varijante:
1. Napuštanje polja
2. Napuštanje linije dozvoljavajući crnom veću pokretljivost


1. Napuštanje polja:
Tu korist dobiva samo crni pješak, gdje crni pješak bilo jednim potezom ili potezom za dva polja na početnoj liniji ili promocijom, daje šah ili sprečava mat iz prijetnje.
7.
W. von Holzhausen
Deutsches Wochenschach 1904

[FEN "8/p5p1/k7/rq1Q2K1/N7/5P2/6R1/5B2 w - - 0 1 "]

(L9-20A) Mat u dva poteza.   6+5

1.Kh5! (2.Tg6#)
1… g5 2.Dc6# - varijanta s napuštanjem polja

2.Napuštanje linije:
Napuštanje linije dijeli se na tri dijela:

-Napuštanje linije dozvoljavajući crnom veću pokretljivost.
8.
A. C. White
Westminster Gazette 1917

[FEN "8/2Q2K2/1p6/1B5n/3B4/N4P2/1b1k1rPN/nR6 w - - 0 1 "]

(L9-30A)  Mat u dva poteza.   9+6

1.g4! zz
1… Txh2 2.Dxh2#

-Napuštanje linije gdje crni zadaje šah:
9.
O. Wurzburg
2.pr Gazette times 1917

[FEN "8/K2B2pr/5k1p/4N3/3Q4/6Nb/4R3/8 w - - 0 1 "]

(L9-20B)   Mat u dva poteza.   6+5

1.Le8! (2.Sf3#)
1… g6+ 2. Sf7#
1… g5+ 2. Sd7#

 
-Napuštanje linije, dozvoljavajući crnom vezanje bijele figure:
10.
E. Puig y Puig
1. n. Spanish National Ty 1920

[FEN "5B2/8/1p3NKp/qp2pQn1/2k4r/1p1R2b1/2bn4/1NR5 w - - 0 1 "]

(L9-20C)    Mat u dva poteza.   7+12

1.Td8! (2.Dd3#)
1… Dc3 2.Sa3#


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 29-01-2012, 00:37:20
BIJELO - CRNO ČIŠĆENJE

U velikom broju problema, neke od crnih obrana poguduju bijelom zbog otvaranja neke linije, povečavajući snagu podrške bijelog ili napadaj bijelog.
Takve obrane zovu se Bijelo-Crna čišćenja pri čemu je prvonavedena strana ona koja od toga ima korist.  

1. Napuštanje polja - je uvijek u korist bijelom pješaku, kojem je omogućen pristup prethodno blokiranom polju.
11.
F. Von Wardener
Bohemia, 1900.

[FEN "2q4b/5Bn1/3P2P1/4Q1Bk/2p4P/2K1N3/6P1/8 w - - 0 1"]

(L9-57A)   Mat u dva poteza
1.De8! zz
1...Sxe8 2.g7#-primjer teme

2.Napuštanje linije u svrhu napadaja ili podrške:
a)Napuštanje linije napada - u ovom primjeru crna dama 1...Dc2, otvara liniju a1-h1 i bijela dama može prijeći tu liniju da bi matirala.
12.
E. Af Hallstrom
Tidskrift, 1918.

[FEN "8/8/K4Q2/1p4pN/1P3NPk/P4pR1/3P4/1q6 w - - 0 1"]

(L9-57B)    Mat u dva poteza.
1Da1! zz
1...Dc2 2.Dh1#

b)Napuštanje matne linije - isti primjer samo u varijanti, pješak uzima skakača 1...PxS i otvorena je linija f6-h4 preko koje bijela dama može matirati povratkom na f6 - tema povrata
13.
E. Af Hallstrom
Tidskrift, 1918.

[FEN "8/8/K4Q2/1p4pN/1P3NPk/P4pR1/3P4/1q6 w - - 0 1"]

(L9-57B)   Mat u dva poteza.
1.Da1! zz
1...Pxe4 2.Df6#

c) Napuštanje direkne linije podrške-u ovom primjeru Lovac uzima Lovca 1...Lxh6, gdje se tim potezom otvara linija podrške bijelog topa, koji brani topa e5, e6, e7 i omogućava mat 2.Se8#
14.
K. Musil
3.n. Šahmatnyj žurnal, 1892.

[FEN "8/2N5/2K2kPB/5p2/8/3Pb3/5R2/6Q1 w - - 0 1"]

(L9-57C)    Mat u dva poteza.
1.Te2! zz
1...Lxh6 2.Se8#

d) Napuštanje potencijalne linije - isti primjer, samo druga varijanta, pješak odlaskom na polje f4, 1...Pf4 otvara liniju d5, e5, koju kasnije pokriva dama odlaskom na g5 i zadaje mat.
15.
 K. Musil
3.n. Šahmatnyj žurnal, 1892.

[FEN "8/2N5/2K2kPB/5p2/8/3Pb3/5R2/6Q1 w - - 0 1"]

(L9-57C)   Mat u dva poteza.
1. Te2! zz
1...Pf4 2.Dg5#

Krčenje linije u svrhu napada ili podrške:
a) Krčenje linije napada - u ovom primjeru, crni top odlaskom na a7 1...Ta7, otvara liniju b7-g7, dozovljavajući bijelom topu odlazak na b7 i zadaje mat putem baterije T-L. 2.Tb7#
16.
H. Rubesamen
Suddeutsche Schachblatter ,1908.

[FEN "Q6B/4r1Rb/R7/8/2B5/4Pp1r/p3NKp1/k7 w - - 0 1"]

(L9-57D)   Mat u dva poteza.
1.Th6! (2.Dxa2#)
1...Ta7 2.Tb7#

b) Krčenje matne linije ili Krčenje linije u suprotnom smjeru - slijedi nakon obrane crnog, nakon čega bijeli zadaje dvostruki šah crnom kralju i ujedno mat.
Primjer za to je sljedeći primjer gdje crni Top uzima bijelog Topa i dozvoljava da drugi bijeli top matira zadajući dvostruki šah.
17.
C. S. Kipping
Plain Leader, 1913.

[FEN "7B/6R1/8/1P6/Kp4Q1/bPkr3R/pp1N2bp/N5qr w - - 0 1"]

(L9-57E)   Mat u dva poteza.
1.Dd1! (2.Tc7#)
1...Txh3 2.Tg3#

Krčenje linije podrške - crni odlaskom na drugo polje dozvoljava bijelom kontrolu polja na  koje bi crni kralj mogao stupiti, da je ta crna figura ostala na početnom mjestu, ne bi dozvolila bijelom kontrolu tog polja (ili tih polja) na koje bi mogao stupiti crni kralj.
U ovom primjeru crni top prelazi preko polja f5, dozvoljavajući bijelom kontrolu tog polja i tako omogući mat.
18.
T. Taverner
1. n. Manchester Times ,1891.

[FEN "8/5n2/1p2P3/1P1Rr3/4kN2/1K1N3P/5B2/3Q4 w - - 0 1"]

(L9-57F)    Mat u dva poteza.
1.Sh5! zz
1...Tg5 2.Sf6#


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 03-02-2012, 18:38:27
POLUVEZIVANJE (HALF-PIN)

Kada je linija djelovanja Dame, Topa ili Lovca usmejrena direktno prema crnom Kralju i kada su dvije crne figure postavljene između navedene bijele figure i crnog Kralja tako da kad bilo koja od crnih figura (osim crnog Kralja) napusti liniju a druga crna figura ostane vezana, i to se vezanje koristi u matu, takav raspored se naziva poluvezanje.

Poluvezanja mogu biti lateralna ili dijagonalna. Poluvezanja se dijele na homogena poluvezanja i heterogena poluvezanja. Homogena poluvezanja su ona gdje su obje crne figure iste, a heterogena poluvezanja su ona gdje su obje crne figure različite. Zatim se još mogu poluvezanja klasificirati prema vrsti upotrebljenih crnih figura i udaljenosti svake od njih od crnog Kralja.

Nikada se nije potpuno istraživalo tko je prvi napravio problem s poluvezanjem, ali za prvi ispravan problem poluvezanja smatra se Kempov problem iz 1885 koji je prikazao poluvezanje  s dva crna topa.
19.
A. Kempe
Cazzells Family Paper, 1855.

[FEN "5R2/2N5/3r1N2/B2r4/1K1k4/4R1n1/2B2P2/8"]

(L2-122A)  Mat u dva poteza

1.Td8! zz

Jedan primjer homogenog poluvezanja:
20.
A. C. White
Good Companion July, 1920.

[FEN "bqnR4/n4p2/3p4/1pPp2N1/2Pkpp1R/1P1N3Q/3K3b/8"]

(L9-64C)   Mat u dva poteza.

1.De6! (2.Df6#)

Jedan primjer heterogenog poluvezanja:
21.
A. Mari
I. N. La Scacchista, 1921.

[FEN "2Q5/1n1Np1p1/R1bnk3/7R/3pNP2/8/8/6KB"]

(L9-63D)   Mat u dva poteza.

1.Td5! (2.Sg5#)


Pojedinačne teme koje spadaju u grupu poluvezivanja:

BOTTACCHI tema
U obrani, obje crne figure iz istog poluvezanja, prelaze u indirektno samovezanje čineći samoblokadu u matnom potezu. Obje varijante se koriste u matnim potezima.

56.
Antonio BOTTACHI
5pp L'Italia Scacchistica, 1918.  

[FEN " B3N1K1/1n1p2B1/2r5/3k4/Q2N4/5P2/8/2b5 w - - 0 1"]

(L13-226) Mat u dva poteza  

1. Se6! [2. De4#]
 1. ... Sd6 2. S8c7#
 1. ... Sc5 2. S6c7#
 1. ... Txe6 2. Db5#
 1. ... Tc4 2. Dxd7#
 1. ... Kxe6 2. De4#

57.
Antonio BOTTACHI
1pp L'Italia Scacchistica, Mai 1918.  

[FEN "8/KB6/8/N4p2/n2k4/P1r5/1np2P2/B1N1Q3  w - - 0 1"]

(L6-75) Mat u dva poteza  

1. f4! [2. De5#]
 1. ... Tc5 2. Dd2#
 1. ... Te3 2. Db4#
 1. ... Sc4 2. Sab3#
 1. ... Sd3 2. Scb3#


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 11-02-2012, 22:06:00
BATERIJE:

Ako između crnog kralja i dalekohodne figure koja drži crnog kralja u šahu stoji druga bijela figura koja prijeći toj dalekohodnoj bijeloj figuri da zada šah i ako ta figura koja prijeći šah ode na neko drugo polje a mat zadaje ona navedena dalekohodna figura, takav pojam naziva se baterija. Baterija može biti direktna ili indirektna.
Direktna baterija je kada je dalekohodna figura koja bi zadala šah direktno tuće u crnog kralja, a indirektna baterija je ako takva figura tuče na  polje na koje bi mogao stupiti crni kralj.

Primjer direktne baterije
22.
   E. Palkoska
G. C., 1916.

[FEN "r4R2/3R1K1k/n3BB1p/r4p1P/8/nb6/1b6/8 w - - 0 1"]

(L2-67A)   Mat u dva poteza
Ovo je primjer direktne baterije gdje bijeli kralj daje 5 matova iz igre i jedan iz prijetnje.
1. Ke7! (2. Kd6#)
1...Td8 2. Kxd8#
1...Te8+ 2. Kxe8#
1...Txf8 2. Kxf8#
1...Lxe6 2. Kxe6#
1...Lxf6+ 2. Kxf6#

Primjer indirektne baterije iz prijetnje
23.
A. Ellerman
2.nagrada Good Companion, January , 1918.

[FEN "K3R3/1p4q1/1Q2n2B/R4p2/1P1Nk3/3p4/b5pN/5B2 w - - 0 1"]

(L2-67B)  Mat u dva poteza
1. Sb5! (2. Sd6#)

Primjer indirektne baterije
24.
A. G. Meschick
G. C., May , 1916.

[FEN "5nq1/b1R5/8/2nk2P1/2RN1B2/7Q/K7/8 w - - 0 1"]

(L2-67D)   Mat u dva poteza.
1. Sf5! (2. Se3#)
1...Sb7/d7/d3/b3/a4/e4/a6 2. Se7#
1...Ke6 2. Se3# - varijanta u kojoj crni kralj ide na polje e6 i baterija postaje direktna


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 10-11-2012, 11:46:58
MASKIRANA BATERIJA:
Maskirana baterija je bijela baterija koja direktno "tuće" u crnog kralja, a na liniji između crnog kralja i bijele baterije stoji jedna crna figura i ako se ta crna figura makne na neko drugo polje, bijeli odlaskom prednje figure daje otkriveni mat.

Primjer maskirane baterije
25.
B. M. Neill
G. C., May, 1918.

[FEN "K2BR1b1/b4Bp1/4q3/p2N4/3pk3/7N/R7/5Q2 w - - 0 1"]

(L2-69B)    Mat u dva poteza
1. Se7! (2. De2#)
1...Dd5+/c4/b3/xa2 2. Sxd5#-varijanta maskirane baterije


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 13-11-2012, 18:50:30
Tema - Pickabish

Sjecište crne linijske figure i crnog pješaka koji stoji na početnom položaju, naziva se Pikabish.
Naziv dolazi od engleskih riječi Pickaninny (crni pješak) i Bishop (lovac).
27.
William James SMITH i Henry Wald BETTMANN  
(Sydney Telegraph, 1901.)

[FEN "5Q2/2pbpN2/3p4/8/3kP1R1/2R5/1K6/6b1 w - - 0 1"]

(L15-1994/10)   Mat u dva poteza
1.Da8! (2. Dd5#)
1...Lc6 2.Da7#
1...c6 2.Da4#
1..Le6 2.Dh8#
1...e6 2.e5#
Ključnim potezom Da8 prijeti Da5# Crni se brani lovcem i pješacima tvoreći sjecište Pikabish na tematskim poljima c6 i e6:
Lc6,c6,Le6,e6 što bijeli koristi imatira Da7#, Da4#, Dh8#, e5#.


Naslov: Teorija 2# - Tema Dombrovskis
Autor: Mat Kralj na 17-11-2012, 13:03:49
Tema Dombrovskis

Prvi je ovu temu prikazao Alfreds Dombrovskis u jednom dvopotezu iz 1958. godine (v. dolje). Sadržaj teme je slijedeći: Matne prijetnje tematskih varki postaju realni matovi u rješenju, i to nakon onih istih odgovora crnoga koji su u varkama te matove sprječili.

Šematski to izgleda ovako:

Varka I:  1.n? (prijeti 2.A#)  1.... x!
Potez n na prvi pogled izgleda kao da je rješenje jer nakon svih odgovora crnoga slijedi mat, osim jednog jedinog poteza koji sprječava mat, i to poteza x.

Varka II: 1.m? (prijeti 2.B#)  1.... y!
Analogno je i sa varkom II.

    Alfreds Dombrovskis
    1. nagrada "Probleemblad I-II", 1958.
[FEN "4n3/8/pp5B/4K2N/QP2R3/2pk4/2N2p2/4bq2 w - - 0 1"]
    Mat u 2 poteza

Rješenje:

1.Sg3? (prijeti Td4#) ... De2! (varka I)
1.Lc1? (prijeti 2.Sf4#) ... Ld2! (varka II)

1.Se3! (prijeti 2.Dc2#)
1.... De2  2.Td4#
1.... Ld2  2.Sf4#

Ovaj problem, pored osvojene 1. nagrade na godišnjem turniru poznatog nizozemskog problemskog časopisa, osvojio je i republičko prvenstvo Latvije kao i prvenstvo SSSR-a.


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 19-11-2012, 17:08:08
Jedan od problema koji objedinjuje obje teme, Le Grand + Dombrovskis

29.
I. Kiss
(Probleemblad, 1985.)

[FEN "K7/p1NQPp2/P1p2b1R/P1k5/5n2/3PP1B1/NRp3nq/2r4B w - - 0 1"]

(L4-161)   Mat u dva poteza
1,Sb4? (2.Dxc6#) (A)
1...Lxb2 2.Dd6#(B)
1...Se3!-(obara prijetnju)

1.Sb5? (2.Dd6#)(B)
1...Lxb2 2.Dxc6#(A)
1...Sxd3!

1.Tb4! (2.Tc4#)
1...Sxe3 2.Dxc6# (A)
1...Sxd3 2.Dd6# (B)Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 22-11-2012, 18:54:16
PJEŠAKOV PRAVOKUTNIK

ALBINO
Pješak s osnovnog reda može učiniti četiri pokreta: jednokrok, dvokrok, uzimanje lijevo ili desno. takvo se gibanje pješaka naziva pješakovim pravokutnikom, a ovisno o boji pješaka (Albino) za bijele i (Pickaninny) za crne. Kretanje pješaka mora biti problemski svrhovito i u pravilu ta četiri pokreta čine četiri varijante, odnosno u dvopotezima čine četiri različita mata.

30.
H. Bartolović i  N. Petrović  
(1. nagrada, Problemas, 1963.)

[FEN "2B5/8/3Kp1n1/3N2P1/rp2Q1nb/2p1p1p1/3PkP2/3R1R2"]

(L15-1994/12)   Mat u dva poteza

Ovaj dvopotez naših problemista ima dva Albina i dobio je prvu nagradu zbog bogatog sadržaja na jubilarnor turniru španjolskih problemista A. F. Arguellesa.
Od osam mogućih poteza sedam poteza su varke a preostali osmi je rješenje.
1. dxc3? (2.Dxg4#)
1...b3!

1. d3? (2.Dxg4#)
1...Ta6!

1. dxe3?
1...Sg4~!

1. fxe3? (2.Dc4#)
1...S4e5!

1. f3? (2.Dc4#)
exd5!

1. fxg3? (2.Dc4#)
1...Lxg3!

1. f4? (2.Dc4#)
1...S6e5!

Rješenje:
1. d4! (2.Dxg4#)
1...Ta6+ 2.Lxa6#
1...Sg4~ 2.Dxe3#
1...Se5 2.Sf4#

Našao sam problem od George Humea iz 1882., o kojem piše, da je ovaj problem jedan od prvih problema koji prikazuje temu Albino i da je to jednostavan i elegantan problem s jednim dualom.

Prepravio sam problem na način da sam dodao crnog pješaka na g2 (Pg2) i na taj način nema više duala, a rješenje problema ostalo je potpuno isto.
Prvi problem je original, a drugi problem je korigirani problem.

31.
George Hume  
(1882.)

[FEN "8/8/3p4/3R1P1p/2Q1Pk1K/3r3p/3P3P/1B4N1"]

(L3-17)   Mat u dva poteza

1.Dc1! zz
1...Kxe4 2.Qc4#
1...Tc3  2.dxc3#
1...Tb3/a3/ 2.d3#
1...Td4 2.d3 , Df1# - (dual)
1...Txd5 2.d4#
1...Te3 2.dxe3#

32.
George HUME   (1882.)
Moj ispravak problema da je korektan

[FEN "8/8/3p4/3R1P1p/2Q1Pk1K/3r3p/3P2pP/1B4N1"]

(Forum) Mat u dva poteza

1.Dc1! zz
1...Tc3 2. dxc3#
1...Tb3/a3/d4  2. d3#
1...Txd5 2. d4#
1...Te3 2. dxe3#
1...Kxe4 2. Dc4#


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 24-11-2012, 07:46:07
Pickaninny

Crni pješakov pravokutnik naziva se Pickaninny. Sve što sam napisao za Albino (bijeli pješakov pravokutnik) vrijedi i za crni. Mali podsjetnik, pješak s osnovnog reda može učiniti četiri pokreta: jednokrok, dvokrok, uzimanje lijevo ili desno. takvo se gibanje pješaka naziva pješakovim pravokutnikom, a ovisno o boji pješaka (Albino) je naziv za bijele a (Pickaninny) za crne.
33.
N. Petrović  
(Die Schwalbe, 1930.)

[FEN "n5r1/1B2pp1P/2KP1P1B/2p2b1R/1bP1k3/n1PNP1rR/1N4P1/7Q"]

(L15-1995/1)     Mat u dva poteza
1.hxg8=S! Zz
1...exf6 2.Sxf6#
1...exd6 2. Kxd6#
1...e6, Ld7+ 2.K(x)d7# - Ld7+ - (nije tematska varijanta)
1...e5 2.Sf2#

Nakon ključnog poteza 1.hxg8S! zz crni poslije 1...exd6, e6, e5, exf6 dobiva mat s 2.Kxd6#, Kd7#, Sf2#, Sxe6# i na bilo koje druge odgovore crnog bijeli ima pripremljene matove, ukupno šesnaest. Kad se svih 16 poteza povuče tek onda se vidi što ovaj problem sadrži. Pickaninny na e7, Albino na g2, kompletnu kraljevu bateriju (šest matova kralj-lovac baterija), blokadu na e5 i minor pretvorbu u ključu. Problem sadrži tri taska u jednom problemu, a to se još naziva „Repertoir-task“.

Nevjerojatno da problem nije dobio niti jednu nagradu, ali su ga problemisti vrlo često reproducirali i objavljivali u svojim knjigama, tako je između ostalog taj problem  reproducirao W. Jorgensen („Albino og Pickaninny“, Kobenhavn, 1970), uvršten je u FIDE album 1914-1944 svezak I. Broj 695 i naravno u knjigu („Velemajstor Petrović“, 1995)


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 28-11-2012, 20:52:57
A - tema
U A-temi, isto  polje kraj crnog kralja dva puta je napadnuto s dvije linijske bijele figure, dame, topa ili lovca (D+T ili D+L ili L+T).
Prijetnja koja nastaje poslije  ključa, kad BI MOGLA BITI IZVRŠENA dovela bi do zatvaranja  jedne od tih dviju linija, dok crni u svakoj svojoj tematskoj obrani blokira djelovanje druge linijske figure koja je djelovala na isto to polje kraj crnog kralja.
34.
Jozsef Szoghy  
(L'Italia Scacchistica, 1934.)

[FEN "8/7b/B2n4/2p1N1Q1/4k2r/5N2/8/3R1Kn1"]

(L13-455)   Mat u dva poteza

1. Sc4! (2. Scd2#)
1... Lf5 2. De3#
1... Sb5/f5/xc4 2. Lb7#
1... Kxf3 2. Sd2# - (uzmak crnog kralja s žrtvom skakača - nije tematska varijanta)

Von Ajec bis Zappas - MK, puno ti hvala  :hi:
35.
Herbert AHUES  
(Berliner Morgenpost, 1969.)
 
[FEN "4R3/5nQ1/b2p1r2/1N3Rn1/2p1Pb2/4k3/4P3/1B1KB3"]

(L6-402)   Mat u dva poteza
1. Sa3! (2. Sc2#)
1...Se5 2. Da7#
1...Te6 2. Dc3#
1...Se6 2. Dg1#
1...Le5 2. Lf2#
1...Kd4 2. Sc2# - (uzmak crnog kralja - nije tematska varijanta)
 


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 30-11-2012, 23:00:31
Kratka povijest A - teme:
Naziv A-tema nastala je tako što se je prvo A-tema zvala Barulinova obrana, po drugonagrađenom dvopotezu Barulina objavljenom 1928 god. U „Šahmaty“. Dijagram 36.

Kad je početkom 1930-tih pronađen dvopotez  Stanleya C. Kippinga, koji je još 1914. obradio istu ideju, iz poštovanja prema čuvenim autorima tema je dobila treći, „abecedni“ naziv, A tema. Dijagram 37.

Nisam siguran da li je to taj problem iz 1914 koji je objavljen u časopisu, The Chess Amateur, 1914 ali to je jedini problem kojeg sam pronašao da prikazuje A-temu iz te godine od Kippinga. Da li možda zna netko više o Kippingovu problemu iz 1914 koji prikazuje A - temu?

Pronašao sam problem i od B. Harley (Hampshire Post), 1914., koji je objavljen u dotičnoj knjizi ali problem nema rješenja, u knjizi je prikazana crna dama umjesto bijele i onda je problem valjan. Dijagram 37.1 i 37.2

Mihail A. Barulin, 1897-1942., bio je vodeći ruski kompozitor, pisac problemskih knjiga, voditelj rubrika, pronalazač novih dvopoteznih ideja i tragičar Staljinovih čistki.

S. C. Kippinig 1891-1964., bio je međunarodni problemski majstor i sudac FIDE, autor nekoliko tisuća dvopoteznih i tropoteznih problema, izdavač „Problemista“ i predsjednik IPB, međunarodnog problemskog odbora.

36.
Michail BARULIN  
(2. Nagrada, Šahmaty 1928.)

[FEN "3b4/n1pKN1pq/4Q3/2k1Bb2/3N3p/5R2/1Rp5/2rn1B2"]

Mat u dva poteza

1. Rf4! (2. Sb3#)
1... Sc6 2. Tb5#
1... c6 2. Ld6#
1... Le4 2. Dc4#
1... Ld3 2. Dd5#  
1... Lxe6+ 2. Sxe6#


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 01-12-2012, 08:29:52
37
Cyril Stanley KIPPING  
(The Chess Amateur, 1914.)

[FEN "6bK/3n2Q1/2B1p3/7p/RB2n2r/pk6/rb6/qR2N3"]

Mat u dva poteza

1. La5! (2. Tb4#)
1... Sdf6/e5 2. Db7#
1... Sef6 2. Dg3#


37.1
Harley, Brian
( Hampshire Telegraph and Post , 1914.)

[FEN "8/3pp3/3n4/1qp1N2R/2r1kp2/p4N1K/1b2P1n1/1b1R2B1 w - - 0 1"]

(L4-167)   Mat u dva poteza
Kao takav problem nema rješenja.

37.2
Harley, Brian  
( Hampshire Telegraph and Post, 1914.)
Moj ispravak problema

[FEN "8/3pp3/3n4/1Qp1N2R/2r1kp2/p4N1K/1b2P1n1/1b1R2B1 w - - 0 1"]

(L4-167)   Mat u dva poteza

1. Sg4! (2. Sd2#)
1...Sf5 2. Sg5#
1...Se3 2. Sf2#
1...Le5 2.Txe5#
1...e5  2. Sf6#


Naslov: Odg: Teorija 2#
Autor: Mario na 25-03-2013, 15:28:07
ČIŠĆENJE:

Tema čišćenje dijeli se u tri grupe:


- Oslobađanje polja
- Oslobađanje linije
- Krčenje linije - Bristolska tema


Oslobađanje polja – Ključem se oslobađa polje na koje dolazi druga bijela figura I s tog polja druga bijela figura zadaje mat.
38.
W. Gleave
1.n. Bristol Mercury, 1889.

[FEN "5N1n/1p2N1p1/3p2rn/3pk1p1/1Q6/5R2/8/4K3 w - - 0 1"]

(L9-16A)   Mat u dva poteza

1.Kd1!zz
1...d4 2. De1#- varijanta s oslobađanjem polja

Oslobađanje linije:
Oslobađanje crte djelovanja (opis i primjer dijagrama odnosi se isključivo na dvopotez). U toj vrsti problema ključnim potezom (ključem) nužno se oslobađa/napušta polje na tematskoj crti što će omogućiti mat u tematskoj(im) varijanti(ma) problema. Naravno, svaka vrsta bijele figure (K,D,T,L,S i P) mogu izvesti takav ključni potez.

39.
G. Pasqualini
Revista Schacchistica Italiana, 1917.

[FEN "K1R3b1/b5N1/1p2p3/B2p3R/3k4/p3N3/2BP1rp1/1n4Qn w - - 0 1"]

(L9-17E)   Mat u dva poteza

1. Sc4! (2.Th4#)
1…Sg3 2.Dxf2#

Razlika između oslobađanja polja i oslobađanja linije je u tome što se u temi oslobađanja polja Ključna figura pomiče na neko drugo polje i na to početno polje dolazi druga bijela figura koja zadaje mat, dok kod oslobađanja linije Ključna figura odlazi na neko drugo polje i oslobađa liniju drugoj bijeloj figure koja zadaje mat.

Moguće je postići i obje teme u istom problemu.

Slijedeći primjer ilustrira obje teme u istom problemu:

Napuštanje linije i polja u istom problemu

40.
Mario Stiković
Šahovski glasnik
(Original - Prvijenac)
, 2012/12

[FEN "q2k3n/1PpNpQ2/3Pr2p/3b2N1/8/5p1K/8/6B1 w - - 0 1"]

(L15-2012/12)  Mat u dva poteza

1.Sf6! [2.Df8, De8, Dg8#]
1...Pxd6 2.Dd7#
1...Pxf6 2.Pdxc7#


NEKE OD TEMA KOJE SPADAJU U GRUPU ČIŠĆENJA:

BREDE TEMA:

Čišćenje polja gdje dama ustupa polje skakaču.

58.
Ferdinand Julius BREDE
 Almanach fur Freunde des Schachspiels, 1844.

[FEN "3r4/1q1r4/7p/5P1k/p4QpP/1p4P1/1P4N1/K7  w - - 0 1"]

(L8/232) Mat u dva poteza  

1. Dd6! [2. Dg6, Sf4#]
 1. ... Txd6 2. Sf4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 26-03-2013, 10:12:48
BRISTOLSKA tema je osobit slučaj oslobađanja (krčenja) linije u kojoj sudjeluju dvije linijske figure - prednja i stražnja - na istoj tematskoj crti.
U tematskoj varijanti(ama) ključna figura pomiče se duž tematske crte preko izvjesnog polja, ('kritičnog' polja) do kojeg potom mora doprijeti stražnja figura da bi ostvarila mat.
U ovoj, u osnovi dvopoteznoj temi, kralj i skakač ne mogu izvršiti ključni potez no pješak ipak može, no samo ako je na početnom polju i ima mogućnost dvostrukog koraka (treba reći da su mnoge izuzetne skladbe na temu Bristol ostvarene u tropotezu, a često i u višepotezima - u
takvim skladbama i K može odigrati 'bristolski').

Njemačka problemska škola uvela je pojam 'čistoće svrhe':
- U Bristolskoj temi je ostvarena  'čistoća svrhe' ako ključna figura ni na koji način ne sudjeluje u postizanju mata (ona je odigrala samo puko oslobađanje linije); u protivnom, ako sudjeluje u matnoj postavi, onda je prikazana Bristolska tema s 'nečistom svrhom'.

Napokon, pažljivi čitatelj će lako zaključiti da anti Bristolska tema, prikazuje obrnuto gibanje tematskih linijskih figura - jedne prema drugoj, t.j. Anti Bristolska tema je tema u kojoj se ključna figura (ključ) pomiče duž linije prema drugoj figuri na istoj liniji i priječi toj drugoj figuri da po toj liniji dođe na polje s kojeg bi zadala mat.  

41.
Primjer "Čisti Bristol"
F. SACKMANN
  Deutsche Arbeiter Schachzeitung , 1909.

[FEN "2N5/8/8/4k2K/6P1/5R1Q/B7/8 w - - 0 1"]

(L13-78)    Mat u dva poteza

1.Ta3! zz
1... Ke4/f4/d4 2. De3#
1... Kf6 2. Dc3#


Primjer čistog Bristola u minijturnoj postavi (41.b)
41.b
Adolf KRAEMER
Deutsche Tageszeitung, 1922.

[FEN " 8/8/8/7K/8/2R3P1/3R2Pk/2Q5 w - - 0 1"]

(??) Mat u dva poteza  

1. Tc8! zz
 1. ... Kxg3 2. Dc7#


Primjer anti - Bristola
42.
Thomas Joseph WARTONG
  Manchester City News , 1919.

[FEN "B2B3R/5k1b/4pp2/8/3p3p/p2N3P/Pb4Q1/1R1K4 w - - 0 1"]

(L9-21E)    Mat u dva poteza

*1...Lg6 2.Db7#
1.Le4! zz
1...Lg6 2.Dxg6# (2. Db7?? na potez 1...Lg6 sada ne ide 2.Db7# zbog antikritičnog pokreta bL.)


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 27-03-2013, 15:28:06
Tema - Le Grand

Tema Le Grand može se definirati ovako: U varci i rješenju, dakle u dvije faze, dva bijela poteza (matovi iz prijetnje i varijanta) izmjenjuju se  pri istim obranama (potezima crnoga) u fazama.

Definicija se može izraziti i ovako:
1.? (2.A#)
1...a 2.B#

1.! (2.B#)
1...a 2.A#

43.
Henrikus LE GRAND i Pieter LE GRAND
(Tijdschrift vd. KNSB, 1959.

[FEN "2R5/8/1Npp3r/KPk2BN1/P2p1R2/3P4/5P1B/7b w - - 0 1"]

(L15-2001/4,5)   Mat u dva poteza

1.Le6? [2.Sd7(B)#]
1...d5(a)  2.Txc6(A)#
1.... Th7!

1.Te4! [2.Txc6 (A)#]
1... d5(a)  2.Sd7 (B) #

Tema je imenovana po braći Le Grand ( Henrikus i Pieter ) rođeni 1935. Die Schwalbe je 1979 raspisao tematski turnir na tu temu. Henk Le Grand je bio delegat  Nizozemske u PCCC-u i vrlo aktivan u radu.

Dijagram je objavljen bez cPc2 u ŠG 4-5/2001. I kao takav je nuzrješiv 2x s 1.Tf2/f1 i 2.Tc2/c1#.  Ispravak dijagrama da bude korektan dodao sam cPc2 ( tema i rješenje ostaje potpuno isto samo bez nuzrješenja), i kao takvog poslao sam ga uredniku problemske rubrike u Šahovskom glasniku gdje je urednik objavio moj ispravak dijagrama u broju 12/2012.

44.
Henrikus LE GRAND i Pieter LE GRAND
Tijdschrift vd. KNSB , 1959.
Moj ispravak dijagrama

[FEN "2R5/8/1Npp3r/KPk2BN1/P2p1R2/3P4/2p4B/7b w - - 0 1"]

(L15-2012/12)   Mat u dva poteza


Originalno objavljeni problem braće Le Grand, po kojemu  je i nastala tema, Le Grand.
Ispravak mi je poslao čitatelj našeg foruma.
Hvala čitatelju našeg foruma!

45.
Henrikus LE GRAND i Pieter LE GRAND  
Tijdschrift vd. KNSB, 1959.

[FEN "2R5/8/1Npp3r/KPk2BN1/P2p1R2/3P4/1p5B/7b w - - 0 1"]

(Dijagram mi je poslao čitatelj našeg foruma) Mat u dva poteza


45.A
Na našem Forumu, ovaj  dijagram izvukao je iz zaborava i reproducirao forumaš dip08  :good2:
Le Grand Piet
Sachsische Zeitung 1988.
Special HM
 (http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=B4R2/4PqB1/2R3n1/5Pp1/1N1N1k2/Kp3P2/3P1n1P/8 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
Mat u dva poteza

1. Tc5? [2. Se2#]
1... Dxe7  2. S(x)d5#

1. Te6! [2. Sd5#]
1... Dxe7 2. Se2#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 01-04-2013, 12:39:39
Tema Ajec:
Jedna u nizu tema koja spada u grupu poluvezivanja.
 - Mora biti razmak od najmanje tri polja na tematskoj crti između c.K i njemu bliže crne poluvezane figure, uz uvjet da jedna od poluvezanih figura mora biti crna dama.

46.
Cyril Stanley KIPPING
The Problemist,1938.

[FEN "R7/r7/q7/5P2/1N2p1K1/5p2/1RP5/k1B4Q w - - 0 1"]

(L6-13) Mat u dva poteza  

1. Tb3! [2. Lb2#]
1... Tg7+, Qg6+ 2. Lg5#
1... Df1 2. Dh8#

Tematski uvjet ovdje je ispunjen s maksimalnih četiri polja (a2, a3, a4, a5) između c.K i njemu bliže figure, u ovom problemu c.D.

Problem ima veliki konstruktivni nedostatak - nema mata u prividnoj igri na potez 1...Tg6+ 2.??.
Zato se problem može vrlo brzo riješiti - treba naći ključ poslije kojega će bijeli imati mat i na taj potez, a tad je očito da je to jedino 1.Tb3!

47.
A. DE JONG i G. VISSCHER
1.PP Association Belge des joueurs dEchecs par correspondance TT 1939,1939.

[FEN "4KR2/4p1kp/7p/7P/2P2pB1/pNr4p/1q6/B5R1 w - - 0 1"]

(L8-21)    Mat u dva poteza  

1. Sc5! [2. Se6#]
1. ... Te3 2. Lf3#
1. ... Db5+ 2. Ld7#
1. ... Db6 2. Le6#
1. ... Db8+ 2. Lc8#
1. ... De2 2. Lxe2#

Ovaj problem prikazuje dijagonalni tematski razmak od tri polja (d4,e5,f6).Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 28-04-2013, 07:14:26
Tema BARTOLOVIĆ:

 U više knjiga pročitao sam i vidio problem od našeg problemiste Hrvoja Bartolovića, po kojem je tema nazvana i poslao sam upit gosp. D. N. uredniku problemske rubrike šahovskog glasnika, da li možda zna nešto više o temi Bartolović o kojoj naši problemisti koji su napisali knjige i pisali članke i u Š.G. i u drugim časopisima, nisu nigdje spomenuli da je Bartolović otac jedne teme.

 Na odgovor nisam morao dugo čekati, a i urednik problemske rubrike D. N. u šahovskom glasniku opisao je i odlično objasnio temu u broju 1-2, 2013.

U jednoj fazi na dvije tematske crne obrane dolaze dva tematska mata. U slijedeće dvije faze (recipročno), na jednu od tih tematskih obrana dolazi novi mat, dok drugi ostaje isti.

1   a   b
X   A   B
Y   C   B
Z   A   D

1...a/b  2.A/B
1...a/b  2.C/B
1...a/b  2.A/D

48.
Hrvoje Bartolović
Schach Echo, 1954.

[FEN "8/8/8/p1p1Np2/P1P1p2p/P2pk2P/p4RnQ/B4K1b w - - 0 1"]

(L15-2013/1-2) Mat u dva poteza
1.Txg2? zz
1...f4 2.Dg1#A   1...d2 2.Te2#B
1...Lxg2+!

1.Lb2? zz
1...f4 2.Sg4#C    1...d2 2.Te2#B
1...Se1!

1.Tb2! zz
1...f4 2.Dg1#A    1...d2 2.Tb3#D

Faza 1-3         a=f4                         b=d2
X                 A=Dg1#                  B=Te2#
Y                 C=Sg4#                 B=Te2#
Z                 A=Dg1#                 D=Tb3#


49.
Hrvoje Bartolović
1. p.p. Praca, 1955.

[FEN "1K6/1pR2p2/3kp3/7R/nr1B1rn1/3N4/6B1/8 w - - 0 1"]

(L15-2013/1-2) Mat u dva poteza
1.Th8? 2.Td8#
1...Sf6 2.Le5# A    1...Sb6 2.Lc5#B
1...e5!

1...Se5? 2.Td7#
1...Sf6 2.Sxf7#C    1...Sb6 2.Lc5#B
1...Txbd4!

1.Sc5! 2.Td7#
1...Sf6 2.Le5#A     1...Sb6 2.Sxb7D


50.
John Michael Rice
Probleemblad, 1969-07.

[FEN "1Bn5/p2Nr3/Ppk1pp2/1p2p2b/1p2P1r1/5Rp1/3RQ3/1B1K4 w - - 0 1"]

(?) Mat u dva poteza
1.Tdd3? 2.Dc2#
1...Txe4 2.Dxe4#A     1...Sd6 2.Txd6#B
1...b3!

1. Td5? [2. Dc2, Dxb5#]
1...Txe4 2.Dxb5#C      1...Sd6 2.Txd6#B
1...exd5!

1.Dd3! (2.Dc2,Tc2#)
1...Txe4 Dxe4#A        1...Sd6 2.Dxd6#D


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 02-05-2013, 09:52:44
SPYROS BIKOS

Spyros Bikos rođen je 22. 08. 1911. u Pyrgosu u Grčkoj. Umro je 1987.
Otkrivač je teme koja i nosi ime po njemu, temu je otkrio 1949., a njegov prvi problem koji prikazuje tu temu objavljen je 1948 dij. 53.
Bikos je otkrio tu temu ali nije i njezin tvorac.
Hrvoje Bartolović pronašao je problem od praoca teme Bikos, od kompozitora Dubena iz 1900 (dij.51). Duben vjerojatno nije znao da je kompozirao problem s novom temom, a Bikos za problem od Dubena nije niti morao znati.

Opis teme:
Na dvije crne obrane u varci ili pokreta iz P.I. u različitim fazama, bijeli odgovara recipročno: iskorištavanjem samoblokade ili uzimanjem.


51.
H. Duben
??, 1900.
Problem 3-4
, 1951.

[FEN "1r2b3/8/nN1Rp3/N1k5/3p2pK/P5B1/1Q1P3p/6bR w - - 0 1"]

(L1-str.47,napomena) Mat u dva poteza

1...Sb4 2.Dxb4#
1...Lb5 2.Sb3#

1.a4! zz
1.Sb4 2.Sb3#
1.Lb5 2.Dxb5#
Problem ima duale na poteze cLe8.

Korisna inačica D. Neseka uklanja duale (dij. 51.) uz postavu bijelog kralja na polje gdje je izložen šahu. (Svi potezi crnog i matovi ostaju isti kao i u originalu).
52.
H. Duben
(inačica: Darko Nesek, Šahovski Glasnik 1-2, 2013)

[FEN "1r2b3/4Kp2/nN1RpP2/N1k5/3p4/P7/1Q1P3p/6bR w - - 0 1"]

(L15-2013,1-2) Mat u dva poteza

53.
Spyros Bikos
Probleemblad, 1948

[FEN "8/3p1Q1b/3p3b/1R6/r3kP2/P1B1pNR1/1Kn4r/1BN5 w - - 0 1"]

(L8-208) Mat u dva poteza

1... Lf5 2. Dxf5#
1... Lxf4 2. Dd5#

1. Be5! [2. Dxh7#]
1... Lf5 2. Dd5#
1... Lxf4 2. Dxf4#
 
 


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 30-05-2013, 20:39:39
ALVEY

U početnoj postavi bijela baterija je onemogućena u svom djelovanju s dvije linijske crne figure.
Poslije ključa najmanje jedna od tih crnih figura odlazi na neko polje (ali i dalje djelujući  na bateriju) kako bi prednja figura iz baterije mogla isključiti obje crne figure.

54.
George C. ALVEY
Hampshire Telegraph and Post, 1913

[FEN "1nR1Br2/4k3/3p2pN/b2pB3/r4p2/7Q/8/4R1K1 w - - 0 1"]

(L6-19) Mat u dva poteza  

1. Da3! [2. Dxd6#]
1... Lb4, Txa3 2. Lc3#
1... Lb6+ 2. Ld4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 02-06-2013, 11:49:47
BABY tema – akronim od BAnska BYstrica

Crni kralj indirektno samoveže najmanje tri figure. U matnom potezu se iskorištavaju sva ta samovezanja.  

 Ovaj problem prikazuje temu Baby u izmjenjeno trostrukom samovezanju crnog kralja poslije matnog poteza.

55.
Kauko VIRTANEN
Banska Bystrica TT, 1959.
1-2 nagrada

[FEN "8/rBp1Q1K1/4R1P1/3bnp2/4Pk1B/4nN1P/4R1Pb/4N1q1 w - - 0 1"]

(L6-53 ) Mat u dva poteza  

1. ... Kxe4 2. Db4#

1. Tc6? [2. Dxe5#]
1. ... Kxe4 2. Tc4#
1. ... Le6!

1. Tb6! [2. Dxe5#]
1. ... Kxe4 2. Tb4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 06-06-2013, 20:38:51
BREDE TEMA (Grupa Čišćenje)
Čišćenje polja gdje dama ustupa polje skakaču.

58.
Ferdinand Julius BREDE
 Almanach fur Freunde des Schachspiels, 1844.

[FEN "3r4/1q1r4/7p/5P1k/p4QpP/1p4P1/1P4N1/K7  w - - 0 1"]

(L8-232) Mat u dva poteza  

1. Dd6! [2. Dg6, Sf4#]
 1. ... Txd6 2. Sf4#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 07-06-2013, 22:55:21
FLECK tema
Poslije ključa bijeli prijeti trostrukim ili višestrukim matom. Crni u svojim tematskim obranama otklanja po dva ili više mata iz prijetnje, ali poslije svake crne obrane slijedi po jedan novi mat iz prijetnje.  

Problem 59. prikazuje temu Fleck u minijaturnoj postavi.
59.
Robert LINCOLN
StrateGems (57) 2012.

[FEN "4k1K1/1p6/2P5/B7/4P3/8/8/2Q5  w - - 0 1"]

(L16-57,T0768) Mat u dva poteza  

1. Df4! [2. Df7, Df8, De5#]
 1. ... Ke7 2. De5#
 1. ... bxc6 2. Df7#
 1. ... b6  2. Df8#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: borsz na 08-06-2013, 21:14:00
1. ... b5  :drinks:
śta ti znaći i śta ti treba L16-57 pobogu?


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 09-06-2013, 07:56:09
ALLEN
Ključem se indirektno odvezuje crna figura, koja u obrani indirektno veže bijelu figuru iz prijetnje, ali i odvezuje drugu bijelu figuru koja zadaje mat.

60.
Frederick GAMAGE
1pp  American Chess Bulletin, 1945.

[FEN " 1b4b1/2q5/4N3/1B5R/R1n1kp2/nQ4PN/K4P1r/B7  w - - 0 1"]

(L6-16) Mat u dva poteza

  1. Sd4! [2. Df3#]
1... Sb2 2. f3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 10-06-2013, 21:41:19
BALTIC tema

Crni vrši tematske obrane na isto polje, a bijeli ga matira s potezima na drugo isto polje.
 (Tematski potezi u prividnoj igri ili crne tematske obrane u varci, u ovoj temi nisu bitni što se tiće same teme ali svakako nadopunjuju problem).

61.
Matti MYLLYNIEMI
The Hindu, 1956.

[FEN " R1n4K/ppP1k1P1/Pb1R1N1N/1n1rrP2/B1Q5/8/b7/8  w - - 0 1"]

(L8-152) Mat u dva poteza

Prividna igra
 1. ... Scxd6 2. g8=S#
 1. ... Sbxd6 2. Sfg8#
 1. ... Txd6 2. Shg8#

Rješenje
1. axb7! [2. bxc8=S#]
 1. ... Scxd6 2. g8=S#
 1. ... Sbxd6 2. Sfg8#
 1. ... Txd6 2. Shg8#
(1. ... Kxd6  2. bxc8=S#)-nije tematski potez


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 11-06-2013, 21:32:30
BRUCH LINIJSKA KOMBINACIJA
Crne obrane zatvaraju linije bijelih figura koje pokrivaju najmanje dva polja oko crnog kralja, ali otvaraju druge linije bijelih figura koje nastavljaju pokrivati najmanje dva polja oko crnog kralja.
Mat zadaje figura koja u jednoj varijanti  iskorištava otvaranje i zatvaranje bijele linije, a u drugoj varijanti iskorištava zatvaranje i otvaranje druge bijle linije.

62.
W. BRUCH
3pp Die Schwalbe, 1991.

[FEN "4b3/5p2/R1n3p1/2p1k1P1/7N/1n1R1PPQ/B2p3B/2bK4  w - - 0 1"]

(L6-82) Mat u dva poteza

1. Dg2! [2. De2#]
 1. ... Scd4 2. f4#
 1. ... Sbd4 2. g4#
 (1. ... Ke6 2. De2#) nije tem. Varijanta63.
Herbert AHUES 
Die Schwalbe, 1992.

[FEN "7B/4N3/3R4/Q1p1r3/2k3n1/Kp3b1R/8/2n5  w - - 0 1"]

(L8-250) Mat u dva poteza

1. Sc8! [2. Sb6#]
 1. ... Td5 2. Da6#
 1. ... Ld5 2. Da4


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 12-06-2013, 09:19:28
BERLIN TEMA

U ovoj temi gledaju se samo varke.
Berlin tema je tema u kojoj crni zadaje mat bijelom, naravno, samo u varkama.

64.
1pp Kurt SMULDERS  
JT Segers 80, 1995.

[FEN "4n3/Q3b3/1PkP1P2/3pPp2/PR1K2Bn/1pPPPp2/p5p1/8  w - - 0 1"]

(L6-67) Mat u dva poteza

1. e4? [2. exd5#]
1... g1=D#! g1=L#!

1. e6? [2. Dd7#]
1... Lxf6#!

1. d7? [2. dxe8=D, dxe8=L#]
1... Lc5#!

1. c4? [2. cxd5#]
1... a1=D#! a1=L#!

1. Lxf5? [2. Da8, Dd7, Ld7#]
 1... Sxf5#!

1. Lxf3? [2. Tc4, Lxd5#]
1. ... Sxf#!


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 13-06-2013, 22:22:40
BANNY

Ključni potezi u varkama postaju matovi u rješenju:
Ključni potez prve varke i obaranje prve varke i ključni potez druge varke i obaranje druge varke naizmjenično se mjenjaju u rješenju:

1.A? 1...a!
1.B? 1...b!
1.X! 1...a 2.B#, 1...b 2.A#

65.
Dmitry BANNY  
1 nag. Sahs, 1968. - 1969.

[FEN "1B6/3B1p2/q7/3p1P2/3p1Pk1/7R/2Q1P2K/8 w - - 0 1"]
   
(L8-154) Mat u dva poteza

1. e3?A [2. Dg2#]
 1. ... De6!a
 
1. e4?B [2. Dg2#]
 1. ... Dd6!b
 
1. Dd1! [2. Dg1#]
 1. ... Dd6b 2. e3#A
 1. ... De6a 2. e4#B


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-06-2013, 11:06:15
BANNY IDEAL
Poslije ključa u prvoj varci dolazi tematska obrana crnog, koja je obaranje druge varke. Poslije ključa u drugoj varci, tematska obrana crnog je potez koji je bio obaranje prve varke. U rješenju, poslije tematske obrane iz prve varke, dolazi mat koji je bio ključ druge varke i obrnuto.
Matovi u varkama ne smiju biti isti kao i u rješenju.

1.A?
1...b 2.C#
1...a!

1.B?
1...a 2.D#
1...b!

1.X!
1...a 2.B#
1...b 2.A#

66.
Victor Ivanovich CHEPIZHNY  
1 nag. Revista Romana de Sah, 1984.

[FEN " R2KB3/3R4/pBP5/1kp5/prN5/np3Q2/4P3/1n6 w - - 0 1"]
   
(L8-158) Mat u dva poteza

1. c7? A [2. Td4#]
 1. ... Sxc4 b  2. Td6 C#
  1. ... Txc4 a!

1. Lc7? B [2. Sd6#]
 1. ... Txc4 a  2. Tb8 D#
  1. ... Sxc4 b!

 1. Tb7! [2. Sd6#]
 1. ... Txc4 a  2. Lc7 B#
 1. ... Sxc4 b  2. c7 A#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-06-2013, 10:25:24
BANNY ciklička tema (Banny Cyclic)

Naizmjenični odnos između varki i pobijanja varki protiv obrana i matova u rješenju prikazani su u tablici.

1.A?
1...a!

1.B?
1...b!

1C?
1...c!

1.X!
1...a 2.B#
1...b 2.C#
1...c 2.A#

 67.
Vyacheslav PILCHENKO  
2 PP Gazeta Czestochowa, 1978.

[FEN "5rb1/1PP2Q2/3pp3/1KNkp2B/3p4/2B1R3/4PR2/6b1  w - - 0 1"]
   
(L8-156) Mat u dva poteza

1. Td3?(A) [2. e4#]
  1. ... dxc5(a)!

1. Dd7? (B) [2. Dc6#]
 1. ... e4 (b)!

1. Tf5? (C) [2. Lf3#]
 1. ... dxc3 (c)!

1. Lg6! [2. Le4#]
 1. ... dxc5 (a) 2. Dd7# B
 1. ... e4 (b)  2. Tf5# C
 1. ... dxc3 (c) 2. Td3#A


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-06-2013, 17:50:24
BANNY obrnut (Banny inverted)

1...a 2.A#
1...b 2.B#

1.B? (2.D#)
1...a!

1...A? (2.C#)
1...b!

1.X!
1...a 2.C#
1...b 2.D#

 68.
Talip AMIROV  i  Evgeny BOGDANOV   
Die Schwalbe, 1983.

[FEN "1B6/8/2R4n/3P1p2/1N1PpP2/3pkP2/4N3/1K1R1Q2  w - - 0 1"]
   
(L8-159) Mat u dva poteza

1. ... exf3 (a)  2. Te6 (A) #
1. ... d2 (b)  2. Tc3 (B)#

1. Tc3? (B)  2. Sc2 (D)#
1. ... exf3 (a)!

1. Te6 (A)? 2. Txd3 (C)#
1. ... d2 (b)!

1. Sg3! zz
1. ... exf3 [a]  2. Txd3 (C)#
1. ... d2 (b)  2. Sc2 (D)#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: borsz na 15-06-2013, 20:42:46
Upravo maestralno objašnjenje Berlin teme.  :new_russian:


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-06-2013, 22:11:04
ANTI BANNY

1.A? 1...a!
1.B? 1...b!
1.X!
1...a 2.C# (2.B?)
1...b 2.D# (2.A?)
 
69.
Marjan KOVAČEVIĆ
4 Nag. JT Buchner - 100, 11/2008

[FEN "8/B5r1/BR6/2P1N3/7N/K1P1kP2/n5RQ/1b2r3  w - - 0 1"]
   
(L6-24) Mat u dva poteza

1. Td6?(A) (2. Sc4#)
1... Tg2 2.c6#
1...Tg3!(a)

1. Tf6?(B) (2.Df4#) 1...Txg2!
1. ... Tg3   2. c6#
1. ... Txg2 (b) !

1. c6! (2. Tb7#)
1... Tg3(a) 2. Tb4#(C)  (Tf6?)(B)
1... Txg2 (b) 2. Tbb2#(D) (Td6?)(A)


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 16-06-2013, 20:02:24
SJECIŠTE (eng. INTERFERENCE )
Sjecište (eng. interference) u našoj terminologiji najčešće korišten sinonim za zatvaranje linije. Često se upotrebljava izraz i „isključenje figure“.

CRNO SJECIŠTE (eng. BLACK INTERFERENCE)
Ako se jednoj crnoj figuri linijskog hoda (D, T, L, P u dvohodu) ispriječi u liniji djelovanja druga crna figura (K, T, L, S, P) te bijeli daje uslijed oslabljenog djelovanja presječene linije mat, nastaje sjecište.

Ovaj problem prikazuje vrlo raznoliko sjecište (P,S,L) s crnom damom:
70.
L. ROTHSTEIN
2387 Good Companion, 1919. 

[FEN "2n1b1rb/Q2pr1BB/4q2n/1p6/3Pp2R/3Nk2p/2P1N1P1/4K3  w - - 0 1"]
   
(L2-52B) Mat u dva poteza

1. Se5! [2. Txe4#]
 1. ... Sd6 2. d5#
 1. ... Lg6 2. Bxh6#
 1. ... d5 2. Da3#
 1. ... Sg4 2. Txh3#
 1. ... Sf5 2. Sg4#

Potpuno sjecište ili mutualno sjecište nastaje kada crna figura u jednoj varijanti sječe liniju drugoj crnoj figuri, a u drugoj varijanti se sječe linija djelovanja figure koja je učinila sjecište u prvoj varijanti.

Primjer mutualnog sjecišta:
71.
George C. ALVEY 
  Surrey Weekly Press, 1919.

[FEN "7n/6K1/8/3pk3/1Q3NB1/5R2/8/2br4  w - - 0 1"]
   
(L11-33) Mat u dva poteza

1. Td3! zz
1. ...Td2 2. Te3#
1. ... Ld2 2. Txd5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 16-06-2013, 20:22:15
Postoje dvije vrste crnih sjecišta:
-subjektivna
-objektivna
Subjektivna sjecišta su ona sjecišta kod kojih crna figura koja je učinila sjecište utječe na drugu crnu figuru u njezinoj linijskoj obrani, a objektivna sjecišta su sjecišta kod kojih figura koja je učinila sjecište, isto bi mogla djelovati u sprečavanju mata ali ne može.

- Subjektivno sjecište:
72.
Giorgio GUIDELLI
853 Good Companion, 1916  

[FEN "3b3K/2n1n3/rQq3kp/7N/2p4P/8/5R2/3B4  w - - 0 1"]
   
(L2-52A) Mat u dva poteza

1. Tf8! [2. Sf4#]
 1. ... Se6 2. Tf6#
 1. ... Scd5 2. Dg1#
 1. ... Sed5 2. Db1#

- Objektivno sjecište
73.
Giorgio GUIDELLI
1. Nagr. 737 Good Companion, 1915.

[FEN "2r5/4rn2/3N3p/Rq4kP/4bR2/4Q1p1/8/2BB2Kn  w - - 0 1"]
   
(L2-54A) Mat u dva poteza

1. Dd4! [2. Df6#]
 1. ... De5 2. Sxe4#
 1. ... Dc5 2. Txe4#
 1. ... Df5 2. Dg7#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-06-2013, 12:00:20
SJECIŠTE GRIMSHAW i NOWOTNY
Uzajamno sjecište topa i lovca naziva se Grimhaw, a ako je bijela figura žrtvovana na tom sjecištu onda se takvo sjecište naziva Nowotny.

Sjecište Grimshaw; Konstrukcija s dva topa i dva lovca u istom redu u problemskom šahu nazivana su još i "Loydove orgulje", eng. "Loyd Organ Pipes".
74.
Sam LOYD  
L' Univers Illustre, 1867.  

[FEN "3brrb1/8/1P6/Q5p1/2q1k1P1/pR2pN2/K1P1NRPB/1B6  w - - 0 1"]
   
(L12-75) Mat u dva poteza

1. Dc5! zz
1... Le7 2.De5#
1...Le6 2. De5#
1... Lf6 2.Df5#
1...Lf7 2. Df5#
1...Te7, 2.Sxg5#
1... Tf6 2. Sxg5#
1...Te6 2.Dxc4#
1...Tf7 2. Dxc4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-06-2013, 12:01:34
Sjecište Nowotny
75.
Vitaly HALBERSTADT 
L'Echiquier du Soir, 1928.

[FEN "7B/3Q1b2/6r1/1R6/2k3Np/r3p2K/2P1N3/b1n5  w - - 0 1"]
   
(L6-302) Mat u dva poteza


1. Lc3! [2. Se5, Sxe3#]
1. ... Lxc3 2. Sxe3#
1. ... Txc3 2. Se5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-06-2013, 20:08:54
AMEN CORNER TEMA
Podvarijanta Grimshaw sjecišta.
Crna mutualno sjecište između jednog topa i dva lovca nakon kojih slijede 3 mata, umjesto četiri.

76.
Frank JANET
Saten Islander, 1914.

[FEN " br6/b3N3/8/p4Q2/Pk1pN3/1P6/K1Pn4/8  w - - 0 1"]
   
(L8-40) Mat u dva poteza

1. Dd5! zz
1... Lb7/Lb6 2. Db5#
1... Tb7 2. Sc6#
1... Tb6 2.Dc5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 23-07-2013, 07:03:58
BUGARSKA TEMA
Crni mora imati dva ili više neopremljena šaha (eng. Check, Unprovided) na svom raspolaganju. Bijeli mu parira s ukriženim šahom iz baterije, koja mora biti ostvarena  najmanje u jednoj varci i rješenju.
Opaska na Bugarsku temu(79.)
77.
Georgy POPOV
1.Nagr.
Thčmes 64, 1959.

[FEN " 5Q2/3p3b/2NKN1pb/8/n1p1k3/5R1B/4PP2/2q2r2  w - - 0 1"]
   
(L8-258) Mat u dva poteza

1. Da8? [2. Sc~ #]
1... Df4+ 2. Se5#
1. ... Lf8+ 2. Se7#
1. ... Da3+ 2. Sb4#
1... Dd2+ 2. Scd4#
1. ... dxe6!

1. Lg2? [2. T~#]
1. ...Df4+ 2. Txf4#
1. ... Dd2+ 2. Td3#
1. ... Da3+ 2. Txa3#
1. ... Txf2!

1. De8! [2. Se~#]
 1. ... dxe6 2. Dxe6#
 1. ... dxc6 2. Dxc6#
 1. ... Df4+ 2. Sxf4#
 1. ... Lf8+ 2. Sxf8#
 1. ... Dd2+ 2. Sed4#
 1. ... Da3+ 2. Sc5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 24-07-2013, 18:54:51
BURMISTROWA KOMBINACIJA
Burmistrowa kombinacija je kombinacija teme Le Grand (str. 2, 43.) i dvostruke rotacije.

1.X (2.C#)
1...a 2.A#

1.Y (2.C#)
1...a 2.B#

1.Z (2.A#, B#)
1...a 2.C#

78.
Sergey BURMISTROW
1. Nagr.
Volgogradskaja Prawda, 1987.

[FEN "1b2n3/p3Qb2/1p1p4/1BNkPP1R/2Rpp3/6p1/n5K1/6B1   w - - 0 1"]
   
(L6-88) Mat u dva poteza

1. Sb7? [2. Txd4#]
1. ... dxe5  2. Dxf7#
1. ... e3!

1. Sxe4? [2. Txd4#]
 1. ... dxe5  2. Db7#
 1. ... Le6!

1. f6! [2. Db7, Dxf7#]
1. ... dxe5 2. Txd4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 25-07-2013, 08:53:20
Opaska na Bugarsku temu (77.)
NEOPREMLJEN ŠAH (eng. CHECKS, UNPROVIDING)
Kada je crni u mogućnosti u početnoj postavi (p.i.) zadati šah, a bijeli nema pripremljen mat na taj šah tada se govori o neopremljenom šahu.

Neopremljeni šahovi oslabljuju problem u mnogim lijepim primjerima ukriženih šahova, osim ako se radi o temi kao što je npr. Bugarska tema, gdje je uvjet za temu neopremljeni šah.

Dij 79. je lijep primjer četiri ukrižena šaha, ali iako 1...Ld6+ i Lf6+ u početnom dijagramu imaju pripremljeni mat, 1...LxP+ i Lg7+ su neopremljeni šahovi.
Važno je napomenuti da do 1958. (Kodeksa) nisu se baš problemi s neopremljenim šahovima smatrali manje vrijednim osim u Engleskoj. U Engleskoj su izbjegavali probleme s neopremljenim šahovima još od 18?? i neke, ne znam točno godinu.
79.
Arnoldo ELLERMAN
1. PP
Good Companion,1918.

[FEN "1n6/B1prNr1p/4Q3/2q1b2K/2PkBP1R/2p1R3/5P2/8   w - - 0 1"]
   
(L2-16A) Mat u dva poteza

1. ...Ld6+ 2. Dd5#
1. ... Tf5+, Lf6+ 2. S(x)f5#
1. ...Lxp+ 2.? Nema pripremljenog mata
1. ...Lg7+ 2.? Nema pripremljenog mata

1. Ld3! [2. Dxe5#]
 1. ... Sc6 2. Sxc6#
 1. ... Tdxe7/d5, Ld6+ 2. D(x)d5#
 1. ... Tfxe7 2. fxe5#
 1. ... Tf5+, Lf6+ 2. S(x)f5#
 1. ... Lg7+/h8+ 2. f5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 27-07-2013, 10:20:52
CAISSA
Božica Caissa, zaštitnica igrača šaha,  opisana je u pjesmi pod nazivom „Caissa“ ,1763. od engleskog pisca Sir Williama Jonesa, koji je bio inspiriran pjesmom „Scacchia Ludus“, koju je napisao talijanski pisac Marco Giralamo Vida otprilike 1510, a objavljena je 1527., na latinskom i kasnije je prevedena na nekoliko jezika. U pjesmi se opisuje partija šaha između Apolona i Merkura u prisutnosti drugih bogova.
Pjesma „Caissa“ govori o jednoj noći,  dok su  kralja  morile brige,  pojavi  se  zaštitnica  kraljevstva božica  Caissa  i  reče  da  će  mu  pomoći. Stavi  pred  kralja  nekakvu  crno-bijelu  ploču  prepunu  drvenih  figurica  u  obliku  konjanika,  viteza  i  pješaka, a bili  su  tu čak  i  kraljevi  i  kraljice.  Kralj  je  bio  vidno  zbunjen,  ali  božica  objasni:

         „Nije  dovoljno  da  budući  kralj  bude  vješt mačevalac  i  hrabar  vitez.  Puno je  važnije  da  bude  mudar  i  lukav  u  borbi, da  bude  strpljiv  kad  treba,  da  u pravom trenutku silovito napadne  i  da  zna predvidjeti  što  će  protivnik  učiniti. U  ovoj  ćeš  igri,  koja  se  zove  šah,  provjeriti  sve  potrebne  kvalitete  kao  da  si  usred  prave  bitke. Netko,  tko će  u  pravom  trenutku upotrijebiti  konjicu  i  raširiti  strijelce,  tko će znati  s  krila ili  kroz  centar  napraviti  proboj  pješacima,  tko  će na  pravi  način  opasati  svoje  utvrde,  taj  će, vjeruj mi,  znati    sačuvati  sreću  ovoga  kraljevstva.  Ostavljam  ti  još  pravila  koja  svi  moraju  poštivati.“  Caissa  mu pruži nešto  nalik  knjizi  i  nestane.

         Kralj  naredi  najboljim drvodjeljama    da  naprave  na  desetine  šahovskih  ploča  i  figura  i,  kad  su završili,  pošalje  glasnike  po  cijelom  kraljevstvu  da  raznesu  šahove  i  razglase  pravila,  te obznane  da  će  se  za  godinu  dana  održati  turnir  na  kojem  će  se,  umjesto  u  dvobojima  mačevima  i  kopljima,  vitezovi  boriti  za  šahovskom  pločom,  a  pobjednik  će  se  oženiti  princezom  i  postat će  novi  kralj.

         Princeza  se  i  sama  zainteresira za  šah,  gledajući  kako  svi  užurbano  izučavaju  ovu  mudru  igru,  ali  nije  imala  s  kime igrati.  Božica  Caissa,  kojoj  je  princeza  bila  ljubimica,  sažali  se  i  počne  krišom dolaziti  u  njene  odaje  i kako bi je  učila  pravilima  i  strategiji...
Caissa
Dvije crne figure otvaraju liniju jednoj bijeloj figuri, s time da jedna od tih dviju crnih figura u jednoj od obrana zatvara liniju crnoj figuri koja bi spriječila prijetnju mata.

Petter Pratt uključuje Jonesovu pjesmu u svoj knjizi „studies in Chess“, Lonodon 1803 i kasnije, George Walker ju isto opisuje u svojoj knjizi „Chess and Chess Players“, London 1850, gdje dobiva svoj konačni naziv, Caissa, božica zaštitnica igrača šaha.

Tema Caissa
Dvije crne figure otvaraju liniju jednoj bijeloj figuri, U početnoj postavi jedna od tih figura otvara liniju drugoj crnoj figuri kako bi spriječila mat iz prijetnje.
80.
Arnoldo ELLERMAN
Caissa, 1940.

[FEN " B4N2/4p3/1Q1b1P1R/2n1kp2/1N5R/K1p1B1p1/8/2nr2q1   w - - 0 1"]
   
(L8-260) Mat u dva poteza

1. Lf3! [2. Sc6#]
 1. ... L~ 2. Sg6#
 1. ... S5~ 2. Lf4#
 1. ... S5d3! 2. Dd4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-11-2013, 10:18:33
SALAZAR Tema

Ovu temu karakterizira izmjena ključnog poteza i matnog poteza u dvije tematske faze (u varci i rješenju) pri istim crnim obranama u obje faze.

1.A? 1...a 2.B#
1.B! 1...a 2.A#

81.
 Francisco SALAZAR LOPEZ
2 nag. Die Schwalbe, 1968/1

[FEN "6B1/8/R3NPp1/3k1bQ1/5P2/3P1N2/8/3R2K1 w - - 0 1"]

(L8-1401) Mat u dva poteza

1. Se5? Zz
1... Le6 2.Sf3
1... Lxd3  2. Dg2#
1... Le4!
 
1. Dg2! [2. Da2#]
1... Lxe6 2.Dxg5
1... Lxd3  2. Se5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-11-2013, 12:03:04
Ovaj problem je minijatura koja prikazuje temu Salazar i Banny temu (vidi dij. 65).

82.
Robert LINCOLN
T0812 STRATEGEMS, 2013.

[FEN "8/8/8/5K2/6p1/RB2B2k/Q7/8 w - - 0 1"]

(L17- T0812) Mat u dva poteza

SALAZAR TEMA
1. Kg5? ZZ
1... g3 2. Le6#

1. Le6! ZZ
1... g3 2. Kg5#
 
 


BANNY
1. Kg5 ?zz
1... Kg3!

1. Lg5? zz
1... g3!

1. Le6! zz
1... g3 2. Kg5#
1... Kg3 2. Lg5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-11-2013, 10:32:30
HANNELIUS
Prijetnja u jednoj varci postaje mat u rješenju, tek nakon poteza  crnog, kojim je pobio drugu varku. I obrnuto.  

1.X? 2.A#  1...a
1.Y? 2.B#  1...b
1.Z!  1...a 2.B#  1...b 2.A#


83.
Jan HANNELIUS
2-3  nag. Die Schwalbe, 1950.-2

[FEN "1r1N4/p1rPQ3/Pb6/p1Pp1P2/3kN1nn/1R4p1/8/1K2BB2 w - - 0 1"]

(L8-715) Mat u dva poteza

1. Se~? [2. Lc3#]
1. ... Txc5!

Try: 1. Sd2? [2. Td3#]
1. ... Lxc5!

1. Sd6! [2. Sb5#]
 1. ... Txc5 2. Td3#
 1. ... Lxc5 2. Lc3#
 1. ... Kxc5 2. Sb5#-nije tematska varijanta


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-11-2013, 10:51:05
Udo Degener u svojoj knjizi "Von Ajec bis Zappas", reproducirao je problem od Sommera iz 1929. u kojem je prikazana tema Hannelius.

84.
Bruno SOMMER 
1.nag. Deutscher Schachbund, 1929.

[FEN "4r3/P1B2Qpp/4p3/5N2/4k2r/1R6/K5bp/1N1R2bn w - - 0 1"]

(L6-181) Mat u dva poteza

1. Tdd3? [2. Sd2#]
 1... Le3!

1. Tbd3? [2. Sc3#]
 1... Ld4!

1. Se7! [2. Dxe6#]
1... Le3   2. Sc3#
 1... Ld4  2. Sd2#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-11-2013, 22:15:16
SOMMER Tema

Tema B s direktnim vezanjem bijele figure i sprečavanjem duala.

85.
Sandor BOROS, Imre TELKES & Gyula TOTH
Die Schwalbe, 1931.

[FEN "1Q5b/1N3B2/Kp3p2/RN5n/1P1BkPqR/4p1p1/2P3P1/7n w - - 0 1"]

(L8- 1460) Mat u dva poteza

1. Lxb6! [2. Sc3#]
1... De2 2. S7d6#
1... Dc8 2. S5d6#
1... Kf5 2. Sc3# - nije tematska varijanta


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-11-2013, 22:28:50
Ovaj problem također prikazuje temu Sommer:

86.
B. BLINKER
1. nag. Memorial Przepiorka, 1946.

[FEN "5n1Q/6q1/3P3b/1P1kPB2/1P5R/2B5/N1R5/K2N4 w - - 0 1"]

(L6- 380) Mat u dva poteza

1. Lb2! [2. Tc5#]
1... Da7 2. Sdc3#
1… Dg1 2. Sac3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: perovk na 18-11-2013, 22:47:40
Mario, provjeri je se piše Przepiorka?


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-11-2013, 22:52:44
B – Tema
Crni otvara liniju bijelom, a bijeli u matnoj postavi zatvara svoju jednu liniju.


87.
Evgeny SOMOV
3 nag. Shakhmaty, 1928.

[FEN "4QnnB/1Nppb3/2P2rp1/3k1p2/BR6/1KP2P2/1P2R3/3r1N2 w - - 0 1"]

(L8-1525) Mat u dva poteza

1. f4! [2. Te5#]
1... d6  2. Tb5#
1... Ld6 2. Se3#
1... Te6 2. c4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-11-2013, 22:57:30
Pero hvala na upozorenju, provjerio sam, meni u knjizi piše Prepiorka, možda je štamparska greška u knjizi pa ću prepraviti kako si naveo.


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: perovk na 18-11-2013, 23:01:58
Pošto je prvi memorijal očito se radi o poznatom šahistu i problemistu.


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-11-2013, 09:02:23
HANNELIUS CIKLIČNA FORMA
Prijetnja iz prve varke se ponavlja u rješenju kao mat poslije obrane crnog u drugoj varci. Prijetnja iz druge varke postaje mat u rješenju poslije pobijanja crnog treće varke i prijetnja treće varke postaje mat u rješenju nakon pobijanja prve varke.  

1.? (2.A#) 1...a
1.? (2.B#) 1...b
1.? (2.C#) 1...c
1.! 1...a 2.B#, 1...b 2.C#, 1...c 2.A#

88.
 Stephan DITTRICH]
2 nag. Suomen Shakki, 1982.

[FEN "8/BN1b4/6R1/3B2P1/5kpN/2ppR3/3b4/5K2 w - - 0 1"]

(L6 -182) Mat u dva poteza

1. Txd3? [2. Lb8#] (A)
1. ... g3! (a)

1. Kg2? [2. Te4#] (B)
1. ... Lf5! (b)

1. Sd6? [2. Sg2#] (C)
1. ... Lxe3! (c)

1. Sc5! [2. Sxd3#]
1... g3 (a)  2. Te4# (B)
1... Lf5 (b) 2. Sg2# (C)
1... Lxe3 (c)  2. Lb8# (A)
1... Kxe3 2.Se6# - nije tematska varijanta


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-11-2013, 11:44:48
GOETHART Tema
Crni zatvara liniju svojoj vezanoj figuri, koja  bi mogla spriječiti mat iz prijetnje, a matnim potezom crna vezana figura može biti i odvezana,  indirektni mat.
(Bijeli uvijek zadaje mat iz baterije)

89.
Gerhardus Hendrik GOETHART
3. PP. Algemeen Handelsblad, 1917.

[FEN "1B2K3/6pn/Rb2Nkpq/7r/3N3p/1n5B/5r2/Q4R2 w - - 0 1"]

(L8-666) Mat u dva poteza

1. Sg5! [2. Se4#]
1... Sc5 2. Sde6#
1... Sd2 2. Sdf3#
1...Kc52 .Sde6#-nije tematska varijanta


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-11-2013, 12:06:16
ANTI – GOETHART
Bijeli prijetnjom odvezuje crnu figuru koja brani mat iz prijetnje na dva načina:
ANTI – GOETHART  1: pomicanjem ometajuće crne figure koja otvara liniju odvezanoj figuri
ANTI – GOETHART  2: pomicanjem odvezane figure da obrani mat iz prijetnje

90.
Alberto MARI 
1 nag. Tijdschrift vd. KNSB, 1929.

[FEN "1Q1b4/r3p3/2p1P3/P1kNB1R1/r4p2/1B1p4/nPq2N1K/1bR5 w - - 0 1"]

(L8-78) Mat u dva poteza

1. Sf6! [2. Lc3#]
 1... d2 2. Sd3#-ANTI – GOETHART 1
 1... Dc4 2. S2e4#- ANTI – GOETHART 2


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-11-2013, 22:49:16
Problem koji sačinjava teme: Salazar (dij.81. ), temu Goethart I anti - Goethart
91.
Vasilij DIACHOUK
1- 2 nag. Wola Gulowska, 1994.

[FEN "8/3p3B/p7/R2pQ1Bn/2P1b2K/8/1N5p/Nk4bR w - - 0 1"]

(L14-1992-1994 A55) Mat u dva poteza


1. Sd1? [2. Db2#]
1... d4  2. Db8 #
1... Ld4!

1. Db8! [2. Sd3#]
1... dxc4  2.Sxc4#
1... d4  2. Sd1#
1... Lc2  2. Lxc2 #

Tema Salazar:
1. Sd1? (A)[2. Db2#]
1... d4 (a)  2. Db8 #(B)

1. Db8! (B) [2. Sd3#]
1... d4 (a) 2. Sd1# (A)

Tema Goethart:
1. Db8! [2. Sd3#]
1... d4  2. Sd1#

Anti – Goethart 1 tema:
1. Db8! [2. Sd3#]
1... dxc4  2.Sxc4#

Anti – Goethart 2:
1. Db8! [2. Sd3#]
1.... Lc2  2. Lxc2#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 20-11-2013, 10:12:56
PELLE TEMA
Sve tematske poteze u varijanti ili varijantama čine vezane figure.

92.
Charles PELLE]
10. PP. Pat Ty, 1938.

[FEN "8/4p3/4pk1N/1r5p/8/5PQ1/1q2R2K/B7 w - - 0 1"]

(L8-1155) Mat u dva poteza

1. Tg2! [2. Dg7#]
1... De5 2. Df4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 20-11-2013, 10:20:00
GOETHART PELLE
Vezana crna figura u svojoj tematskoj obrani, kreće se  duž linije vezanja, čineći Pelle potez. Bijeli u matnom potezu indirektno odvezuje tu crnu vezanu figuru (koja postaje aktivna) i zadaje mat.

93.
Leonid A. ISAYEV 
Western Morning News, 1927.]

[FEN "3r2b1/3p1PK1/N1pkr2R/4pP2/1P1qp1PB/3NpPQ1/B7/3R4 w - - 0 1"]

(L8-665) Mat u dva poteza

1. Sxe5! [2. Txd4#]
1... Tf6 2. Sg6#
1... Dd2 2. Sd3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 20-11-2013, 10:26:09
GAMAGE PELLE
Vezana crna figura u svojoj tematskoj obrani, kreće se  duž linije vezanja, čineći Pelle potez. Bijeli u matnom potezu(figurom kojom je vezao crnu figuru)  direktno odvezuje tu crnu vezanu figuru (koja postaje aktivna) i zadaje mat.

94.
Georges M. FUCHS]
Sports Referee, 1919.

[FEN " bNN4R/pk6/1q2p3/p3B3/p2P4/PQ6/7n/K6R w - - 0 1"]

(L8-657) Mat u dva poteza

1. Sxe5! [2. Txd4#]
1... Tf6 2. Sg6#
1... Dd2 2. Sd3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 20-11-2013, 10:37:04
GAMAGE TEMA

Crni zatvara liniju svojoj vezanoj figuri, koja u matnom potezu postaje odvezana. Mat zadaje bijela figura koja je odvezala crnu figuru, direktnim matom.

95.
Frederick GAMAGE
1. nag. Tijdskrift for Schack, 1911.

[FEN "2Q5/1P1p3B/KNq4B/np6/1R1R4/p1k5/P7/1n6 w - - 0 1"]

(L8-658) Mat u dva poteza

1. Tdh4! zz
1... d6 2. Dh8#
1... d5 2. Dh3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 21-11-2013, 09:33:30
COSTACHEL Tema
Crni veže bijelu figuru i zatvara crnu liniju. Vezana bijela figura čini mat duž linije vezanja (PELLE potez).

96.
Octav COSTACHEL  
Revista Romana de Sah, 1936.

[FEN "4Rr2/B5pb/3pp1B1/KQ2bq2/4kP2/2prn2N/2NP2P1/4R3 w - - 0 1"]

(L8-380) Mat u dva poteza

1. Sb4! [2. Dxd3#]
1... Ld4 2. Dd5#
1... Lf6 2. Dxf5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 21-11-2013, 09:44:36
97.
Constantin GAVRILOV 
  Strategia, 1936.

[FEN "8/4K3/3Q1p2/k1p1R3/8/bpr5/1N6/R7 w - - 0 1"]

(L6-100) Mat u dva poteza

1. Te6! [2. Db6#]
1... c4 2. Dc5#
1... Kb5/b4 2. Db6#-nisu tematske varijante


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 21-11-2013, 09:50:06
ANTI – COSTACHEL Tema
U obrani protiv PELLE poteza crni prijeti otvaranjem svoje linije, ali u isto vrijeme odvezuje prijeteću bijelu figuru, koja se tada kretala po liniji vezanja i zadaje mat.

98.
Milan VELIMIROVIC  
  Enc. of chess problems, 72. 2012.

[FEN "8/4K3/3Q1p2/k1p1R3/8/bpr5/1N6/R7 w - - 0 1"]

(L8-72) Mat u dva poteza

1. Dxd4! [2. De4#]
1... Sb4 2. Dd7#
1... Sf4 2. De5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 21-11-2013, 09:53:53
99.
N. SELEPUKIN 
  Magyar Sakkelet, 1959 .

[FEN "4R3/1q1p1p1r/B1p4p/1r2N2K/3P1R2/8/1n1pk1N1/Q2b4 w - - 0 1"]

(L6-25) Mat u dva poteza

1. Db1! [2. De4#]
1... d5 2. Sd7#
1... f5 2. Sf7#
1... c5 2. Sc6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-11-2013, 09:34:18
ANTI - GAMAGE

Nakon ključa, bijeli prijetnjom odvezuje jednu crnu figuru i zadaje mat.
Crni sjecištem pokušava spriječiti mat iz prijetnje na dva načina:
Anti – Gamage 1: Pomicanjem figure koja čini sjecište
Anti – Gamage 2: Pomicanje vezajuće sjecišne figure.

100.
Frederick W. NANNING
Die Schwalbe, 1930.

[FEN "2KR1Nb1/5k2/3P4/1p2B1p1/pP1Pp3/2b2q2/P4Q2/2RB4 w - - 0 1"]

(L8- 77) Mat u dva poteza

1. a3! [2. Da2#]
1... e3 2. Dxf3# - (ANTI-GAMAGE 1)
1... BC~ 2. Tc7# - (ANTI - GAMAGE 1)
1... Df6 2. Dxf6# - (ANTI - GAMAGE 2)


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-11-2013, 12:08:34
HASSBERG 1 Tema
Ključem se  odvezuje crna i samoveže bijela figura. Crni u tematksoj obrani,  samoveže svoju odvezanu figuru i odvezuje samovezanu bijelu figuru.

101.
Eric Manfred HASSBERG 
1 nag. Chess Correspondent, 1943.

[FEN "6B1/3n4/p1P1R3/bp1kq2R/1P1N1P2/1PQ2p2/N7/K4n2 w - - 0 1"]

(L8-729) Mat u dva poteza

1. Sf5! [2. Txe5#]
1... Dxe6 2. Dxf3#
1... Dxf5 2. Dd3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-11-2013, 14:48:33
HASSBERG 2 Tema
Ključem se veže temetska bijela figura i odvezuje crna tematska figura. Odvezana crna figura odvezuje bijelu tematsku figuru i istovremeno veže svoju figuru. Bijela tematska figura zadaje mat putem teme POVRATA na originalno polje.  
Jako je velika sličnost ove teme s temom Baturin. Razlika je u tome što u temi Hassberg 2 bijeli ključem mora odvezati crnu figuru.

102.
Eric Manfred HASSBERG  
O Xadrez, 1948.

[FEN "8/5P2/1b6/rpPB2r1/PkqQ1NR1/p1Rp4/3B4/5K2 w - - 0 1"]

(L8- 730) Mat u dva poteza

1. Dxd3! [2. Txc4#]
1... Dxc3 2. Dd4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-11-2013, 15:09:45
ANTI – HASSBERG
Ključem se odvezuje bijela figura i veže crna figura. Crna u obrani odvezuje vezanu crnu figuru i veže odvezanu bijelu figuru.

103.
Eric Manfred HASSBERG
American Chess Bulletin, 1943.

[FEN "2r5/N1npn3/3kp3/b7/rq2PP2/B1Qb4/1P6/R3K3 w - - 0 1"]

(L8- 83) Mat u dva poteza

1. O-O-O! [2. De5#]
1... Scd5 2. e5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-11-2013, 19:21:43
BATURIN Tema
Ključem bijeli samoveže svoju figuru.  U istom potezu crnog  tematska figura  odvezuje bijelu ključnu figuru i samu sebe veže.  Bijela tematska figura zadaje mat putem teme POVRATA na originalno polje.  
Jako je velika sličnost ove teme s temom Hassberg 2. Razlika je u tome što u temi Baturin bijeli ključem ne mora odvezati crnu figuru.

104.
Alexander BATURIN  
1 nag. Vechernie Izvestia, 1929. (Odesa)

[FEN "4N3/7p/b1pP2p1/P1kqRp1R/P1P1p3/2Qpp3/Bn3NK1/b1B2n2 w - - 0 1"]

(L8-192) Mat u dva poteza

1. Txe4! [2. Da3#]
1... Dxc4 2. Te5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 23-11-2013, 15:51:44
TEMA POVRATA (eng Switchback)
Bijeli ključnim potezom  odlazi na tematsko polje,  crni u tematskim obranama, omogućava bijelom da zada mat povratom ključne figure na početno polje.

105.
André CHERON poslije C. Mansield
Journal de Genčve, 1974. .

[FEN " bKn3B1/5P2/1p1NRPp1/1PNk4/1pR1p3/5Q2/3P4/B6q w - - 0 1"]

(L8-1504) Mat u dva poteza

1. Sdxe4? [2. Td4, Dd3#]
1... Dg1/xa1/c1 2. Sd6 #
1... bxc5!

 1. Texe4? [2. f8=D , Dd3#]
 1... Kxd6 2. Te6#
 1... Dh3

1. Tcxe4! [2. T4e5#]
1... Kxc5, Dxa1  2. Rc4 #


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 02-12-2013, 19:08:38
SENECA TEMA
U varci, bijeli čineći samosjecište daje crnom kralju jedno ili više polja za uzmak. U rješenju, u obrani, crni čini samoblokade na potencijalnom polju za uzmak duž sjecišne bijele linije ( ili Tema B2 (vidi dij. 108.)).


106.
Jean LEVRIER  
1 nag. France-Romania, 1953.

[FEN "1Br2R2/Q7/2B1P3/3N1P2/3Pk3/1R6/1KN5/3brq2 w - - 0 1"]

(L8-1436) Mat u dva poteza

1. Sc7?+
1... Kf4!

1. Sc3?+
1... Kd3!

1. Dg7! [2. De5#]
1... Df4 2. Sc7#
1... Dxf5 2. Sf6#
1... Dd3 2. Sc3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 03-12-2013, 08:31:51
FESTIVE TEMA
U obaranju varki crni uvijek stvara drugačije polje za uzmak svom kralju. Ključnim potezom daju se ta polja za uzmak i kada crni kralj može otići na ta polja za uzmak dobiva mat iz prijetnji koja su bila u varci.

107.
Wilhelm FERREAU  
Schach Echo, 1934.

[FEN "5Q1b/5P2/nN2p1b1/1p2k3/Rn3RP1/7N/2BK4/8 w - - 0 1"]

(L8-601) Mat u dva poteza

1. Sc8? [2. Dd6#]
1... Lf5!

 
Lb3? [2. Sd7#]
1... Le4!
 
1. Td4! [2. Dxh8#]
1... Lf6, Kxd4 2. Dd6#
1... Kf6, Sd5 2. Sd7#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 03-12-2013, 10:42:05
TEMA B2
Crni čini samoblokadu duž bijele sjecišne linije u matnom potezu.

108.
Thomas TAVERNER 
1 nag. Yenowine News, 1889.

[FEN "8/3p4/1np1Pp2/b2k4/4R3/5K2/N1PP3Q/4R1BB w - - 0 1"]

(L8-1526) Mat u dva poteza


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 03-12-2013, 11:19:54
FOUR  PIN WAY TEMA
Crni u obrani otvara jednu bijelu liniju i zatvara jednu crnu liniju, ali istovremeno tim potezom zatvara drugu bijelu i drugu crnu liniju.

109.
Nenad PETROVIĆ 
Parallčle 50, 1948 .

[FEN "6qN/3Q4/r3nB1p/R2N3k/2R4P/8/6p1/6K1 w - - 0 1"]

(L8-645) Mat u dva poteza

1. Ld8! [2. Sf6#]
1... Sg5 2. Dg4#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 03-12-2013, 11:28:14
110.
Brian HARLEY 
Good Companion, 1919 .

[FEN "4R3/3N4/1pK2Q1r/1p2qN2/RBbbk1P1/3p2P1/B1P1P3/2r3n1 w - - 0 1"]

(L7-163) Mat u dva poteza

1. Ld2! [2. Sd6#]
 1... Le6 2. Dxe5# 


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 04-12-2013, 20:51:27
BALBO TEMA
Mat daju figure iste vrste kao one koje su činile obranu. Tema mora biti prikazana u najmanje tri obrane s različitim vrstama tematskih figura.

111.
Emile ERGO 
1 nag. Palais Royal, 1944 .

[FEN "4R3/P2pK2p/2pN1pB1/3k1b2/1PpppPQ1/2r3Pq/n3N3/3R2b1 w - - 0 1"]

(L6-56) Mat u dva poteza

1. Sxe4! [2. Sxf6#]
1... Kxe4 2. Kd6#
1... Lxe4 2. Lf7#
1... Te3 2. Txd4#
1... Dh4 2. Dxf5#
1... Sxb4 2. S2xc3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 05-12-2013, 09:06:50
ANTI BALBO
Tema mora biti prikazana u najmanje  tri varke, ključevi tih varki ćine različite figure po snazi, crni obara te varke istom figurom koja je činila ključni potez.

112.
M. KERHUEL 
1 nag. Messgny, 2001.

[FEN "1b6/N3KPpq/pp2pR1r/np2k1p1/4P1P1/B1P1P3/3N1R1P/7Q w - - 0 1"]

(L6-23) Mat u dva poteza


1. Da1? [2. c4#]
1... Dxe4!

1. T6f4? [2. Sf3#]
1... Th3!

1. Lb2? [2. c4#]
1... Ld6+!

1. c4? [2. Lb2, Da1#]
 1... bxc4!

1. T2f4! [2. Sf3#]
1... Dxe4 2. Dxe4#
1... Th3 2. Txe6#
1... Ld6+ 2. Lxd6#
1... Sc6+ 2. Sxc6#
1... gxf4 2. exf4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 05-12-2013, 09:28:33
HOCHBERGER TEMA
Ključem se odvezuje bijela figura koja prijeti matom. U obrani crna figura uzima ključnu figuru samovežući se ali istovremeno veže bijelu odvezanu figuru koja svejedno što je vezana zadaje mat.
Završetak ove teme je slični kao u temi Ianovcic teme (vidi dij. 115).

113.
A. HOCHBERGER & Z. ZILAHI
Ispravak W. BRUCH: CPd7 umjesto bTc7  

Die Schwalbe, 1932.

[FEN " b7/3pNn2/2pPkr2/8/K3Br2/5N2/7B/3QR3 w - - 0 1"]

(L6-195) Mat u dva poteza

1. Dd4! [2. Lf5#]
1... Txe4 2. Dc4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 05-12-2013, 09:44:42
ANTI - HOCHBERGER TEMA
Ključnim potezom veže se jedna bijela figura koja prijeti matom (Pelle potezom (vidi dij. 92). Crni u obrani odvezuje ili direktno ili indirektno tu vezanu bijelu figuru koja zadaje mat.

114.
A. HOCHBERGER
Die Schwalbe, 1934.

[FEN "8/8/1p2nPB1/1Rn5/5kpP/B5p1/KQ1N1rP1/3N1Rb1 w - - 0 1"]

(L6-32) Mat u dva poteza

1. Sc4! [2. Dd2#]
1... Tf3/xf1 2. De5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 05-12-2013, 09:56:36
IANOVCIC TEMA
Ključnim potezom bijeli samoveže svoju tematsku figuru. U obrani crni samoveže svoju figuru tako da bijela samovezana figura duž linije vezanja može zadati mat (Pelle potezom (vidi dij. 92)).

115.
Anatole Felix IANOVCIC 
Die Schwalbe, 1933.

[FEN " NR3B1K/nP1k4/2p5/ppp1pP2/q2bQ3/1b3N2/3n4/3R4 w - - 0 1"]

(L6-202) Mat u dva poteza

1. Dxe5! [2. Sb6#]
 1... Sc4 2. Dg7#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 05-12-2013, 10:08:40
ANTI - IANOVCIC TEMA
Bijela figura iz prijetnje prijeti matom duž linije vezanja. U jednoj varijanti crni obranom odvezuje njegovu vezanu figuru, a u drugoj varijanti otvara liniju svojoj figuri kako bi spriječila mat iz prijetnje.

116.
Constantin GAVRILOV
Revista Romana de Sah, 1935.

[FEN "4r2n/2bR3B/3n2r1/7Q/3PkBp1/4P3/4P1R1/6K1 w - - 0 1"]

(L6-34) Mat u dva poteza

1. Txg4! [2. Lh6#]
 1... Sf5 2. Dh1# 


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 07-12-2013, 10:14:21
KRALJEVI I PJEŠACI
To je tema u kojoj se na ploči nalaze samo kraljevi I pješaci. Peter Kniest tut emu od milja zove “Kindergarten probleme”. 

117.
NEŠIĆ Milivoj
Mezija, 1994.

[FEN " 8/PPPPP3/5Kp1/7p/6Pk/8/6PP/8 w - - 0 1"]

(L8-864) Mat u dva poteza


1. e8=D! zz
1... g5 2. Dxh5#
1... hxg4   2. Dh8#
1... Kxg4   2. De4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 07-12-2013, 22:04:51
LAČNY TEMA
Ciklična izmjena  tri mata s tri neizmjenjena poteza crnoga u dvije faze.Da bi bilo još razumljivije: u virtualnoj igri, t.j. ili u prividnoj igri ili varci na iste poteze crnih i matova bijelih figura u rješenju na te iste poteze crnih dolaze ciklični matovi bijelih figura.

1...a 2.A
1...b 2.B
1...c 2.C
ILI
1.?
1...a 2.A#
1...b 2.B#
1...c 2.C#

1!
1...a 2.B#
1...b 2.C#
1...c 2.A#

118.
1.nag Ludovit LACNY
Memorial Przepiorka, 1950.

[FEN "8/3pK3/b2p4/3Q3B/qRp2Nn1/r3kNB1/rRp5/n5b1 w - - 0 1"]

(L15-2000. 11-12) Mat u dva poteza

 
1... c1=D a 2. Sg2 [A]#
1... c3 b  2. De4 #
1... Sh2 c  2. Dd4 [C] #

1. Sd2! [2. Sf1]#
1... c1=D a  2. De4 #
1... c3 b  2. Dd4 [C] #
1... Sh2 c  2. Sg2 [A] #
 


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 10-12-2013, 20:18:03
FONTAINE TEMA
U najmanje dvije varijante u kojima  crne figure odblokiraju jedno polje u djelokrugu crnog kralja, ali blokiraju drugo polje. U jednoj varijanti bijeli pokriva polje za uzmak direktno a u drugoj indirektno.

119.
  Leon FONTAINE
  Le Courrier des Echecs, 1956.

[FEN "4RK2/8/3RP2p/3N1kpP/4n1n1/4pNP1/5p1b/1Q1B4 w - - 0 1"]

(L8-625) Mat u dva poteza

1. Db7! [2. Dh7#]
1... Sgf6 2. Sxe3#
1... Se5 2. Sd4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 10-12-2013, 20:33:55
FUHRER TEMA
Crni obranama otvara linije svojim crnim vezanim figurama, koje su istovremeno odvezane.

120.
  Viktor FUHRER  
1 nag. La Settimana Enigmistica, 1935.

[FEN "8/BP6/2p5/1nN5/KNknb2R/1pq2Q1r/4r3/2R2B2 w - - 0 1"]

(L8-654) Mat u dva poteza

1. Sd7! [2. Se5#]
1... Sc2 2. Df7#
1... Ld3 2. Dxc6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 10-12-2013, 21:08:09
FUHRER 2 TEMA
To je kombinacija Fuhrer 1 teme s Nastavljenom obranom (vidi dij. 126) gdje potezi nastavljene obrane otklanjaju primarnu prijetnju s Fuhrerovim 1 efektom.

121.
  Jozef BANYAI  
  Schackvarlden, 1941.

[FEN "2r5/N1nP1R1R/3pk1p1/6P1/2r2n1Q/1PBp1P1N/B7/1K6 w - - 0 1"]

(L8-1941) Mat u dva poteza

1. b4! [2. Sxf4#]
1... Sf~ 2. De4#
1... Sfd5 2. dxc8=D#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-12-2013, 06:37:06
AHUES MEHANIZAM Tip 1

Dvije bijele linije ciljaju na dva različita polja pored crnoga kralja a blokirane su svaka sa jednom crnom figurom. U varci i rješenju bijeli skakači blokiraju naizmjence tematske linije. Kada crni otvara tematske linije, svaka od tematskih igara umjesto jednostavnog crno-bijelog otvaranja linije pokazuje jednog anti-Lewmana. Iz toga proizlaze izmjene matova i tema.

122.
AHUES, Herbert
Berliner Morgenpost, 1966.

[FEN "1b1B1rR1/3Q4/2N2p2/7p/1nN2k2/3p3P/4bK2/1qn1R2B w - - 0 1"]

(L6-7) Mat u dva poteza

1.Se3? [2.Df5#]
1...f5 2.Lg5#
1...Lg4 2.Sg2# (2.Te4?)

1.Se7! [2.Df5#]
1...f5 2.Sg6# (2.Lg5?)
1...Lg4 2.Te4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-12-2013, 06:44:34
Ahues mehanizam tip 2

U dvije faze (varci i rješenju) bijeli prvim potezom zatvara naizmjenično, crnom figurom maskirane bijele linije. Uslijed toga dolazi do izmjene teme B u anti-Lewman i do izmjene matova jer se kod svakog pojedinog smaoblokadnog mata, u prvom potezu blokirana maskirana bijela linija, opet mora otvoriti.


123.
1. nag. AHUES, Herbert
L'Echiquier BelgeM, 1978/1979.

[FEN " qbQ3b1/8/1N2P1pR/2PNk1KP/1R2p1p1/5p2/4nrP1/6B1 w - - 0 1"]

(L6-8) Mat u dva poteza

1.Sf6? [2.Sxg4#]
1...Txg2 2.Sbc4# - Tema B
1...gxh5 2.Sfd7# (Sbd7?) Anti Lewman
1...Le6!

1.Se3! [2.Sxg4#]
1...Txg2 2.Sec4# (2.Sbc4?) Anti Lewman
1...gxh5 2.Sbd7# Tema B


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-12-2013, 06:57:43
Ahues mehanizam Tip 3 Tema F-efekt (2. maskirani oblik)

Tema F (2. maskirani oblik) za ostvarivanje izmjene matova. Pri tome svaki puta spriječeni mat propada u smislu teme F, 2. maskirani oblik (Bijeli zatvara bijelu liniju koja cilja na tematsko polje, a koja je maskirana jednom crnom figurom. Maskirajuća crna figura zatvara drugu bijelu liniju koja cilja na isto tematsko polje.)


124.
3. nag. BRUCH, W.
Problem-Forum 12. mj. 2004..

[FEN "6BQ/1KN1p2r/2PkNn2/2p2p2/8/2n1R3/1B6/5r2 w - - 0 1"]

(L6-10) Mat u dva poteza

1.Sg7? [Te6#]
1... Sfe4 2. Se8# (2.Sce8?)
1... Sce4  2. Sb5#

1.Sd4! [2. Te6#]
1... Sfe4 2. Se8 #
1... Sce4 2. Sdb5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-12-2013, 07:02:47
Ahues mehanizam Tip 3 Tema F-efekt

Tema F za ostvarivanje izmjene matova. Pri tome svaki puta spriječeni mat propada u smislu teme F. (Bijeli zatvara bijelu liniju koja cilja na tematsko polje. Crni zatvara drugu bijelu liniju koja cilja na isto tematsko polje.)

125.
4. PP. BRUCH, W.
Troll, 1995.

[FEN " b1Q4n/4p2K/1p1p4/1r1kNp1N/1p6/1P6/2Bn1r2/B3R3 w - - 0 1"]

(L6-9) Mat u dva poteza

1. Sd7? [2. Qxa8#]
1... e5 2. Sdf6#
1... Te2  2. Sf4 #

1. Sd3! [2. Dxa8#]
1... Te2  2. Sdf4 # (Shf4?)
1... e5 2.Shf6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-12-2013, 11:20:09
NASTAVLJENA OBRANA

Ova tema strateškog karaktera bila je dugo vremena poznata tema, ali je popularizirana  1940-tih, da bi tek 1950-tih i 1960-tih postala jedna od najpopularnijih tema svih kompozitora tog doba dvopoteza.

Nastavljena obrana: Crni u svojoj obrani – pokretom pojedine figure – omogućuje bijelom drugi mat. Međutim, crni tom istom figurom odlaskom na neko drugo polje braniti i taj mat, no tom sekundarnom obranom omogućuje bijelom opet novi mat.

Ovo je jedan od prvih problema koji prikazuje nastavljenu obranu.
126.
Rosario ASPA
Illustrated London News, 1845.

[FEN "4B3/8/4Q3/3p4/1K1k2n1/8/4P3/8 w - - 0 1"]

(L8 – 362) Mat u dva poteza

1. Lg6! zz

1... Sf6/h6/f2/h2 2. e3#
1... Se5 2. Db6#
1... Se3 2. Df6#

Notacija nastavljene obrane u ovom problemu bi se pisala  ovako: 1.Lg6! Sf~, Se5!, Se3!! 2.e3#, Db6#, Df6#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-12-2013, 17:37:42
NASTAVLJENA OBRANA 3 STUPNJA JEDNOM FIGUROM
U časopisu Problem 1-2 reproduciran je problem od GOLDSCHMEDINGA koji prikazuje nastavljenu obranu trećeg stupnja jednom figurom.

127.
Cor GOLDSCHMEDING
Die Schwalbe, 1949.

[FEN "2qR4/1rp1p1NK/3n1B2/2n1R2p/3k4/N3b3/2P1B3/1b2Q3 w - - 0 1"]

(L18-1,2 1951.) Mat u dva poteza

1. Da5! [2. Dxc5#]

1... Sc~  2. Txe7#
1... Sd3 2. c3#
1... Sce4 2. Td5#
1... Se6 2. Sf5#
1... Sd7 2. Se6#

Kao što postoje dvije i više obrana drugog stupnja jednom figurom, tako je GOLDSCHMEDINGU uspjelo napraviti dvije „obrane trećeg stupnja“ jednom figurom. Nakon 1.Da5! prijeti 2.Dxc5#, na primarnu obranu 1.Sc5~ dolazi sekundarna prijetnja 2.Txe7#. Crni može obje prijetnje (primarnu i sekundarnu) braniti s dva para varijanata Sd3, Se4 i Se6, Sd7, koje sve prikazuju sekundarnu obranu. Obranom na Sd3 nastaje sekundarno slabljenje radi odvezivanja Pc2 i omogućuje tercijalni mat 2.c3#. Crni se sada brani tercijalnom obranom Se4!! Što uzrokuje tercijalno slabljenje blokadom obrane e4 i omogućuje 2.Td5#, dakle jedna potpuna „obrana trećeg stupnja“ . Sekundarnom obranom 1.Se6! crni presijeca liniju svoje  dame i omogućuje tercijalni mat 2.Sf5#. Tercijalnom obranom 1.Sd7!! brane se sva tri mata druge „obrane trećeg stupnja“ (Dxc5#, Txe7#, Sf5#) ali dozvoljava novi mat 2.Se6#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-12-2013, 09:15:34
LEVMANOVA OBRANA
Crni zatvara liniju, koja bi se mogla ostvariti prijetnjom ( u ovom primjeru c6-c4 u varci i c4-c6 u rješenju).

128.
Isaak BIRBRAGER 
1 nag. 2. TT Na Smenu!, 1966.

[FEN "2N1R3/b1p4b/8/p2k4/Q2pR3/1n1n3r/2Np4/1K1B4 w - - 0 1"]

(L8-940) Mat u dva poteza

1. T4e6? [2. Dc6#]

1... Lc5  2. Dxb3#
1... Sbc5  2. Dxd4#
1... Sdc5  2. T6e5#
1... c5 2.Td6#

1. Sa3! [2. Dc4#]

1... Lc5 [c]  2. Lxb3#
1... c5 2. Dd7#
1... Sbc5  2. Txd4#
1... Sdc5  2. T8e5#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-12-2013, 09:32:31
LEVMANOVA TEMA
Polje oko djelovanja crnog kralja pokriveno je od bijele linijske figure. Prijetnjom se zatvara ta linija ali otvara linija (maskirana) druge bijele linijske figure koja nastavlja pokrivati to polje. Crni svojom obranom zatvara to polje.

129.
Gerardus DRESE 
Tijdschrift vd. KNSB, 1931.

[FEN " B4R2/R1pnN1K1/1b2k3/1Q1N4/2rpn3/7b/7B/8 w - - 0 1"]

(L8-942) Mat u dva poteza

1. Sf5! [2. Sf4#]

1... c5 2. Dxd7#
1... Sdc5 2. De8#
1... Lc5 2. Sxc7#
1... Tc5 2. Sxd4#
1... Sec5 2. Dc6#
Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-12-2013, 09:59:41
LEVMANOVO ODVEZIVANJE
Crni parira prijetnjama maskiranim preuranjenim odvezivanjem crne figure.

130.
  Gerardus DRESE 
4. PP. Tijdschrift vd. KNSB, 1930.

[FEN "6n1/B1R2R1b/5b1N/3p3Q/4rk2/2N1p1p1/p2rp3/Kn6 w - - 0 1"]

(L8-943) Mat u dva poteza

1. Lb8! [2. Tc4#]

1... Lf5 2. Dxf5#
1... d4 2. Sd5#
1... Tdd4 2. Sxe2#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-12-2013, 15:44:58
ANTI – LEVMANOVA OBRANA
Crni otvara maskiranu  bijelu liniju .  U matnom potezu bijeli odmaskira tu liniju i zatvara drugu bijelu liniju.

131.
Semen LEVMAN 
Skakbladet, 1932.

[FEN "3B4/1B1K4/Q1Np4/5k1P/3R1Pp1/b1p1n1Pn/2b1N3/4R3 w - - 0 1"]

(L-91) Mat u dva poteza

1. Tb4! [2. Scd4#]

1... d5 2. Se7#
1... Sd5  2. Sed4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 15-12-2013, 17:25:09
MONREAL TEMA
Bijeli kralj  kontrolira najmanje jedno polje u djelovanju crnog kralja, ključnim potezom bijeli kralj daje crnom jedno polje za uzmak i istovremeno odvezuje jednu bijelu figuru koja prijeti matom. Tematske obrane crnog su odlazak crnog kralja na polje za uzmak i vezanje odvezane bijele figure.

132.
Pierre MONREAL  
Mondes, 1946.

[FEN "3QB3/6KP/3R1N2/2R2Pk1/8/4N1P1/2q5/b1B2r2 w - - 0 1"]

(L8-1043) Mat u dva poteza

1. Kf8! [2. Se4#]

1... Kh6 2. Seg4#
1... Dxf5 2. Sxf1#
1... Txf5 2. Sxc2#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-01-2014, 21:49:38
ANTI – MONREAL

Bijeli kralj koji kontrolira najmanje jedno polje u djelokrugu crnog kralja, daje ključnim potezom polje ili polja  za uzmak crnom kralju i istodobno veže jednu bijelu figuru. Tematskim obranama crni kralj kreće se po poljima za uzmak i tematskim crnim obranama ili obranom odvezuje samovezanu bijelu figuru koja čini matni potez.

133.
Eigil PEDERSEN
2 nag. Castellari TT
La Scacchista di Roma, 1936.


[FEN "3Q4/4B1p1/1pK5/b2NpN1p/P1k3qR/1p3bRr/1P6/1B6  w - - 0 1"]


(L8-97) Mat u dva poteza

1. Kd7! [2. Sde3#]
1... Kxd5 2. Dg8#
1... Dd4 2. Sfe3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-01-2014, 22:35:02
ROELS TEMA

Roels tema je tema u dvije forme:
Kombinacija A Teme s odvezivanjem matne figure;
Kombinacija A2 Teme s odvezivanjem matne figure.

Kombinacija A Teme s odvezivanjem matne figure. (A Tema - vidi str.1 dij.34.)
134.
Ferenc FLECK
Magyar Sakkvilag, 1939.

[FEN "2RNR1bB/1K3Qrr/3b4/1B1p4/3k4/2Np4/3P4/8  w - - 0 1"]


(L8-1332 ) Mat u dva poteza

1. La6! [2. Sb5#]
1... Lc7 2. Df2#
1... Le7 2. Df4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-01-2014, 23:28:34
Kombinacija A2 Teme s odvezivanjem matne figure. ( A2 Tema-Vidi str.7, dij.137.)
135.
Francisco NOVEJARQUE
Netherlands - Spain, 1935.
1. nag.

[FEN "2b1R3/Bp4N1/rn3P2/2n2Q2/p1pkP3/q1N4K/3P1P2/1rR2B2  w - - 0 1"]


(L8-1333 ) Mat u dva poteza

1. Lb8! [2. Le5#]
1... Se6   2. De5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-01-2014, 23:32:56
ANTI – ROELS

Anti-Roels tema slična je B – Temi, samo što se obranom veže figura iz prijetnje. (B-Tema - vidi str.4, dij.87)

136.
Mark I. ADABASHEV
De Problemist, 1934.
1. Nag

[FEN "3bqRn1/2p4p/B2r1n2/6Qp/6pK/1N1PB2R/1pP1kP1N/3br3  w - - 0 1"]


(L8-113 ) Mat u dva poteza

1. Lb6! [2. Dd2#]
1... Sd7 2. d4#
1... Sd5 2. Sd4#
1... Se4 2. Te3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-01-2014, 10:03:50
A2 TEMA

Polje u djelokrugu crnog kralja pokriveno je bijelom linijskom figurom i blokirano crnom figurom. Prijetnjom se zatvara linija pokrivanja i crni obranom odblokirava blokirano polje.

137.
Mark I. ADABASHEV
Western Morning News, 1934.
1. P.P.

[FEN "1QR3N1/p2ppnN1/2br4/r2k4/1P3R1b/7B/1B2P3/4nK2  w - - 0 1"]


(L8-1524 ) Mat u dva poteza

1. Se8! [2. Sc7#]
1... Lb5 2. Tc5#
1... La4/b7/a8 2. e4#
1... Te6/g6/h6 2. Td4#
1... Tf6 2. Sxe7#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 18-01-2014, 13:04:02
RUPP TEMA

Ključnim potezom veže se jedna bijela i jedna crna figura. Tematskom obranom ili obranama crnog, obje vezane figure moraju biti odvezane.

138.
Robert RUPP
Deutsche Schachzeitung, 1932.

[FEN "6Q1/2b3p1/Rq3k1p/4nnrP/3R1P2/5p1B/1B3Np1/6K1 w - - 0 1"]


(L8-1385) Mat u dva poteza

1. Td7! [2. Df7#]
1... Sd4 2. Se4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-01-2014, 12:44:23
ANTI – RUPP TEMA

Ključnim potezom bijeli odvezuje svoju vezanu figuru i odvezuje crnu vezanu figuru. Crni u svojim tematskim obrana  ponovno veže odvezanu bijelu i crnu figuru koje je bijeli ključnim potezom odvezao.

139.
Josef FISCHL
Shakhmaty, 1933.

[FEN "2R5/7B/2q4B/4N3/Np1P4/br1b1Q2/2k1P3/4R2K w - - 0 1"]


(L8-115) Mat u dva poteza

1. e4! [2. Dd1#]
1... Lxe4 2. Dg2#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-01-2014, 13:25:42
BARNES TEMA
Poslije ključnog poteza u jednoj varci,  bijeli mora ostvariti dvije prijetnje, koje se kasnije pojedinačno prikazuju poslije ključnog poteza u drugoj varci i poslije ključnog poteza u rješenju.

1.? [2.A#, B#]
1.? [2.A#]
1.! [2.B#]

140.
Robert LINCOLN
Fun with Chess Miniatures, 1966.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=1Q6/6b1/8/pp6/k2P4/8/K7/8 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-59) Mat u dva poteza

1. Dg3? [2. Db3, Da3#]

1. Dd6? [2. Da3#]
 
1. Dg8! [2. Db3#]


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 20-01-2014, 10:01:55
ONKOUD TEMA

1. Forma:
1.? (2.A#)
1...a!

1.!
1...a 2.B#
1...b 2.A#

2.Forma:
1.? (2.A#)
1...a!

1.? (2.B#)
1...b!

1.!
1...a 2.C#
1...b 2.A#
1...x 2.B#

Problem prikazuje Onkoud 2. Formu:
141.
A. ONKOUD
Die Schwalbe, Juni 2000.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=1B3N2/1p3Q2/1Knpb1N1/3kp3/3n3R/3P4/8/8 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-306) Mat u dva poteza

1.Th5! [2.Sf4#]
1...Sd~

1. Dxb7? [2. Se7#]
1... e4!


1. Df6! zz
1... Sd~  2. Dxe6#
1... e4 2. Sf4#
1... Sc~  2. S(x)e7#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-01-2014, 11:56:50
ANTI – ONKOUD

1. Frorma:
1.A?
1...a!

1.!
1...a 2.X?
1...x 2.A#

2. Forma:
1.A?
1...a!
1.B?
1...b!

1.!
1...a 2.X#
1...b 2.A#
1...c 2.B#

1. Forma:
142.
A. ONKOUD
Phoenix, 2000.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=4r1q1/N1B1p1pp/Q7/R1pk4/1p1N4/4PP1K/7P/2r5 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-40) Mat u dva poteza

1…De6+ 2.Dxe6#

1. Sf5 ? [2. e4#]
1... Te1!

1. Sb3? [2. e4#]
1... De6+!
1. Dd3! [2. e4#]
1... De6+ 2. Sf5#
1... Te1 2. Db3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 24-01-2014, 09:14:43
ARGUELLES TEMA
Jedna crna figura čini aktivno i pasivno sjecište s drugom crnom figurom.

143.
Antonio Ferrer ARGUELLES  
1. P.P. Els Escacs a Ctalunya, 1929.
 
[FEN " K1NR4/1N3b2/pP3p1r/7q/Ppkbp2p/R3p2Q/1p6/3B4  w - - 0 1 "]

(L8-132) Mat u dva poteza

1. Dd7! [2. Dxd4#]
1... Dxd1 2. Dxf7#
1... Lc5 2. Sa5#
1... Le5 2. Dc6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 25-01-2014, 13:37:06
ARNHEM TEMA

Problem se prikazuje u dvije tematske varke. Obrana crnog u jednoj varci i obaranje iste varke, naizmjenično se izmjenjuju u drugoj varci. Matovi ostaju isti.

1.?
1...a 2.A#
1...b!

1?
1...b 2.A#
1...a!

144.
Pieter LE GRAND
Probleemblad TT, 1985
2. nag
 (http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=3B2Q1/3p4/3prp1K/1ppN1p1R/3kBP2/1PN5/3Pp3/4r1b1 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L8-134) Mat u dva poteza

1. Dg3? [2. Dd3#]
1... fxe4 (a)  2. Sxb5#(A)
1... Rxe4!(b)

1. Th3? [2. Td3#]
1... Rxe4 (b) 2. Sxb5# (A)
1... fxe4!(a)


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 25-01-2014, 14:04:53
Dijagram 145. isto prikazuje temu Arnhem:

145.
Cornelius GROENEVELD
JT Solarczyk-90, 1998.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=3R3B/4N3/4ppP1/3nk3/R7/3pppK1/1p5p/7Q w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-48) Mat u dva poteza

1. Kxf3? [2. Te4#]
1... Sb4  2. Dxh2#
1... Sxe7!
 
1. Kg4? [2. Sc6#]
1... Sxe7  2. Dxh2#
1... Sb4!


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 28-01-2014, 18:19:56
ARNHEM CIKLIČNI
1.?
1...a 2.A#
1...b!

1.?
1...b 2.A#
1...c!

1?
1...c 2.A#
1...a!

146.
Mirko DEGENKOLBE, Udo DEGENER
Probleemblad, 1992.
3° NAG.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=b2K4/p3Pp2/Q2P1p2/2Bk4/3NNP2/p1n5/1PP1R3/4b3 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-49) Mat u dva poteza

1. e8=D? [2. Dxf7#]
1... Sxe2 a  2. c4 A#
1... Sxe4 b!

1. b4? [2. Sxf6 #
1... Sxe4 b 2. c4 A#
1... Sb5 c!
 
1. b3? [2. Dc4#]
1... Sb5 c  2. c4 A#
1... Sxe2 a!


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 28-01-2014, 18:21:35
FOSCHINI TEMA

Dvije tematske crne figure mogle bi naizmjenično napasti bijelu bateriju iz koje slijedi mat, da ih crni kralj svojim potezima nije vezao.

147.
Ettore FOSCHINI
Tijdschrift vd. NSB, 1929.
2 P.P.
 (http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=6R1/2pp3K/3N1k2/2N1p3/2r4P/1Q1r4/q1B2B2/5R2 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L8-639) Mat u dva poteza

1. Sc8! [2. Tf8#]
1... Kf7 2. Le3#
1... Kf5 2. Ld4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 28-01-2014, 18:25:59
FOSCHINI OBRNUTI

Dvije crne figure u početnoj postavi su vezane, ali potezima crnog kralja one postaju odvezane, a mat se zadaje uzimanjem odvezane crne figure.


148.
Europe CACCIARI
Enigm. Popolare, 1936.
1 NAG.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=6B1/8/QR2r3/1NP5/2kP4/2n2K2/8/1R2B3 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L8-640) Mat u dva poteza

1. Tc1! zz
1... Kb4 2. Sd6#
1... Kb3 2. Sxc3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 28-01-2014, 19:33:53
BARTHELEMY

Crni pokriva bijelu bateriju duž dvije različite linije. U tematskim obranama crni naizmjenično uklamja po jednu obranu, tako da mat ipak dobiva iz te baterije.
Postoje dvije forme Barthelemy teme:

Bathelemy1: Jedna linijska crna figura svojim tematskim obranama spriječava jedan mat iz prijetnje ali dozvoljava i drugi i obrnuto.

149.
Camil SENECA
France - Espagne, 1936.
12 mjesto
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=7R/7P/8/8/4b3/K7/8/k4B1R w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L8-163) Mat u dva poteza

1. Tb8! [2. h8=D, h8=L#]
1... Lb7 2. Lg2#
1... Lxh7 2. Ld3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 28-01-2014, 19:34:51
BARTHELEMY 2:

Tematska linijska figura koja bi mogla spriječiti mat, ne može ga spriječiti zbog crnog sjecišta.

150.
R. SEBILOTTE
Europe Echecs, 1986.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=6R1/5p1N/5N1k/4pP1B/6p1/Kb2R1p1/8/2Q2r1n w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-60) Mat u dva poteza

1. Lg6! [2. Sxg4#]
1... Ld1 2. Tf3#
1... Sf2 2. Te1#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 29-01-2014, 17:35:22
VENTIL TEMA (eng. VALVE)
Crni istodobno otvara i zatvara linije jedne crne figure.

151.
J. E. FUNK
Pittsburg Post, 1923.
(http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=rn4nr/3pR3/2q2kN1/2p2NRp/6pK/6p1/6P1/b3Q3 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L6-454) Mat u dva poteza

1. Sg7! [2. Se8#]
1... d6 2. De6#
1... d5 2. Df1#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 29-01-2014, 17:57:15
DVOSTRUKI VENTIL TEMA (eng. BI –VALVE)

Crna figura otvara jednoj crnoj figuri liniju a istodobno zatvara liniju drugoj crnoj figuri.

152.
Gustav JONSSON
Schackvarlden, 1938.
 (http://www.eddins.net/steve/chess/ChessImager/ChessImager.php?fen=3K3k/4Q2N/5ppN/8/7b/8/8/1b6 w - - 0 1&border_width=3&border_color=(130,130,130)&ds_color=(198,206,195)&ls_color=(239,244,236)&square_size=39&piece_style=kingdom)
(L8-204) Mat u dva poteza

1. Sf8! [2. Dh7#]
1... f5 2. Sxg6#
1... g5  2. Dxf6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 29-01-2014, 22:02:49
DENSMORE TEMA
Crni poluvezanom figurom čini potez kojim veže svoju figuru i radi sjecište s drugom crnom linijskom figurom. U matnom potezu, bijeloga ne mogu spriječiti niti vezana tematska figura niti linijska figura sjecišta.  

153.
Antonio BOTTACHI
Densmore TT, 1920.
1 Nag.

[FEN " 3q3r/4B3/5nR1/p3QBb1/r6k/4p1NP/8/3n2KR w - - 0 1"]


(L8-460) Mat u dva poteza

1. Ld7! [2. Dxg5#]
1... Sh7 2. Th6#
1... Se4 2. Df4#
1... S~ 2. DXg5#
1... Lf4 2. Tg4#
1... Lh6 2. Dh5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 01-02-2014, 23:38:44
OJANEN TEMA

Anti Ojanen rođen 1918. godine u Finskoj.
Temu je predložio 1944.

Poslije ključnog poteza, bijeli prijeti s najmanje tri mata. Svaka crna obrana sprečava sva tri mata ali crni dobiva novi mat. Broj novih matova zavisi o tome koliko je bilo matova iz prijetnje.


154.
Antti Gottfried OJANEN
Schackvarlden, 1944.

[FEN "2B5/8/1NpP1pP1/1p2k3/4Np2/B1Pp4/3K4/7Q  w - - 0 1"]


(L6-305) Mat u dva poteza

1. Sf2! [2. Sc4, Sg4, Sxd3, De1, De4#]
1... c5 2. Dd5#
1... f5 2. Dh8#
1... f3 2. Dh2#
1… b4 2. Sc4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 02-02-2014, 10:53:27
Primjer od H. Bartolovića, koji prikazuje temu Ojanen.

155.
Hrvoje BARTOLOVIC
Stella Polaris, 1968.
5. Nag

[FEN "2Q4K/6BB/4P3/3b1pP1/2N1kqPR/2P4R/4PP2/5N2  w - - 0 1"]


(L8-1102) Mat u dva poteza

1. gxf5! [2. f6, Sd6, Scd2, Te3, f3, Sg3, Sfd2#]
1... Lxc4 2. Dxc4#
1... Lc6 2. Dxc6#
1... Lb7 2. Dxb7#
1... La8 2. Dxa8#
1... Lxe6 2. Dxe6#
1... Dg4 2. Txg4#
1... Dxh4 2. Txh4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 02-02-2014, 12:34:15
VENTIL TEMA U VARKAMA

Poslije ključnog poteza, bijeli mora imati tri ili više varki koje su pobijene istim crnim potezom ali uvijek s različitim obrambenim motivima.

156.
HRVOJE BARTOLOVIC,
Sveto ŠTAMBUK
1. Nag.
Problem, 1953.

[FEN "6QB/4NK2/2RP4/2bBP3/3krp2/4r3/1PP5/1bN5  w - - 0 1"]


(L8-1636) Mat u dva poteza

1.Lc1? [2.d3#]
1...d4! (odvezivanje)

1.Lb2? [2. Sxg5#]
1...d4! (zatvaranje bijele linije)

1. g4? [2. Df5#]
1... d4! (vezanje)

1. Tb8? [2. Te8#]
1... d4! (otvaranje crne linije)

1. Kxh7? [2. Dg6#]
1... d4! (odblokiranje)

1. Sc8? zz
1... d4! (tempo potez)

1. Sb5? [2. Sc3#]
1... d4! (čuvanje polja)

1. Df6? [2. De5, Sxg5#]
1... d4+!


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 06-02-2014, 21:30:06
HUME TEMA

Crni svojim poluvezanim figurama odvezuje bijele vezane figure kojim bijeli zadaje mat.

157.
George HUME,
Alan Campbell WHITE
8. American Chess Congress, 1921.
2. nag.

[FEN "r1Q4K/rP2p3/p2kn1bR/2R1Np2/1PPN1n2/2qp4/1B6/8  w - - 0 1"]


(L8-777) Mat u dva poteza

1. Sdf3! [2.Tc6#]
1... Sd4 2. Sf7#
1... Le8 2. Dc7#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 07-02-2014, 12:19:11
HUME OBRNUT (eng. HUME INVERSE)

Svaka od dvije poluveezane crne  figure vežu dvije različite bijele figure.

158.
Gerardus DRESE
Il Problema, 1933.

[FEN "3N4/N3p1K1/rpRpp3/1p1kn1nR/5PBq/2Q2P2/5B2/b5r1  w - - 0 1"]


(L8-778) Mat u dva poteza

1. Sc8! [2. Sxe7#]
1... Sxc6/g6 2. Lxe6#
1... Sgf7/h7/e4/h3 2. Db3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 08-02-2014, 11:07:35
HEATHCOTE TEMA

Ključnim potezom samoveže se bijela figura koja bez obzira na samovezanje prijeti matom. Crni u svojim tematskim obranama odvezuje prijeteču figuru koja zadaje druge matove (ne smije biti mat iz prijetnje).

159.
Godfrey HEATHCOTE
Eco Degli Scacchi, 1916.

[FEN " R4b2/3p4/8/qN1Q1K2/k2p4/1n1n1p2/2N5/1r6 w - - 0 1"]


(L8-731) Mat u dva poteza

1. Sc7! [2. Db5#]
1... Lc5 2. Dxd7#
1... Sbc5 2. Da2#
1... Sdc5 2. Dc4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 08-02-2014, 20:57:16
SZOGHY 1. TEMA

Ključnim potezom se odvezuje crna figura koja zadaje otkriveni šah, ali istovremeno odvezuje bijelu prednju figuru iz baterije koja zadaje mat.

160.
Gyula TOTH
Munkas Sakk TT, 1934.
1 nag

[FEN "8/5KP1/3Q2pB/n1pN1B1p/R1qk1n1R/rp1p1r1p/1P1Np3/7b  w - - 0 1"]


(L8-1512) Mat u dva poteza

1. Le4! [2. Df6#]
1... Se6+ 2. Sf6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 08-02-2014, 21:22:32
SZOGHY 2. TEMA

Poslije ključnog poteza crni zadaje tri šaha kojima bijeli parira tako, da iskorištava sjecište koje je učinila šahirajuća figura.

161.
Andreij ANCIN
Die Schwalbe, 1936.

[FEN " 3b4/1r6/5R2/pB6/2P2NQ1/4pK2/1p4p1/qR2Bkr1 w - - 0 1"]


(L8-1513) Mat u dva poteza

1. Kxe3! [2. Df3, De2#]
1... Lb6+ 2. c5#
1... Te7+ 2. Se6#
1... Da3+ 2. Bc3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 11-02-2014, 11:54:30
RICE TEMA

Prvi je ovu temu objasnio u svom problemu J. M. Rice u B.C.P.S. -40, 1958-1960. Iako je sam rekao da nije on prvi koji je komponirao problem koji prikazuje tu temu.

U dvije faze, ključnim potezima direktno se vežu dvije različite bijele figure na istom polju. U najmanje dvije varijante u svakoj od faza crni tematskim potezima mora odvezati bijele figure u matnom potezu.

162.
Jan HARTONG
Netherlands - Germany, 1935.
3 mjesto

[FEN "6q1/6N1/2r5/1R1p3Q/pR1nkp2/3pN2p/Kn3Pr1/B1b4B  w - - 0 1"]


(L8-1328) Mat u dva poteza

1. Txd5? [2. Tbxd4#]
1... Tc4 2. Te5#
1... Sc4  2. Tdxd4#

1. Sxd5! [2. f3#]
1... Tc4 2. Sf6#
1... Sc4 2. Sc3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 11-02-2014, 12:03:43
163.
John Michael RICE
B.C.P.S. - 40, 1958.-1960.
3 nag

[FEN "8/5N2/Q1R3n1/2N3Bk/K3p2r/4n2R/6P1/1B6  w - - 0 1"]


(L6-354) Mat u dva poteza

1. Lxe4? zz
1... Sc4 2. Lf3#
1... Sg4 2. Txg6#
 
1. Sxe4! zz
1... Sc4 2. Sf6 #
1... Sg4 2. Sg3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 24-04-2014, 10:10:13
MULE TEMA

U ovom problemu tematske crne figure su skakač i lovac, (isti skakač i isti lovac) moraju učiniti svaki po dvije samoblokade.

164.
Karl Adolf Koefoed LARSEN  
Good Companion, 1919.  
1. P.P.

[FEN "Kb4n1/8/1R6/1B1k4/NR6/1nQp4/8/7b w - - 0 1"]

(L6-293) 2#

1. De1! [2. De6#]
1... Sc5 2. Sc3#
1... Sd4 2. Lc4#
1... Ld6 2. Lc6#
1... Le5 2. Dxh1#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: dip08 na 24-04-2014, 10:22:14
prekrasno  :clapping: Počinje sa De1 naravno?


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 25-04-2014, 21:34:17
TUXEN TEMA

Crna figura iz poluvezanja zadaje šah i odvezuje bijelu figuru koja zadaje mat iskorištavajući drugu vezanu  figuru iz tog crnog poluvezanja. (Tema Tuxen ima male sličnosti s temom Hume vidi dij.157).

165.
Harry Vigo TUXEN
Good Companion, 1920.-2.
1. Nag.  


[FEN "r3b3/R2pPPr1/2Nknq1R/NP6/2BBP3/2K2P2/P2Q3b/8 w - - 0 1"]

(L8-1596) Mat u dva poteza

1. Lb3! [2. Sc4#]
1... Dxf3+ 2. Le3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 27-04-2014, 15:20:20
CHERNET TEMA

Ključne poteze koje čini ista bijela figura  u varci i rješenju, žrtvuje se  crnoj istoj figuri na dva različita polja.

166.
R. CHERNET
L'Echiquier Français, 1957.

[FEN "1BB5/2r1Rp2/8/1Q1P4/6p1/6Pk/4N3/4n2K w - - 0 1"]

(L8-321) Mat u dva poteza

1. Dc4? [2. Lxg4, Dxg4#]
1... TXc4 2. Sg1#
1... f5!

1.Dd7! [2. Dxg4#]
1... Txd7 2. Sg1#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 27-04-2014, 15:36:55
Primjer Chernet teme:

167.
N. CH. DIMITROV
Sinfonie Scacchistiche, April 1957.

[FEN "2K5/3N2p1/8/3k1Pp1/2NP1bR1/8/2Q5/8 w - - 0 1"]

(L6-97) Mat u dva poteza


1. Sce5? zz
1... Lxe5 2. Dc5#
1... g6!

1. Sd6! [2. Dc5#]
1... Lxd6 2. Sb6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 09-07-2014, 12:37:52
HOWARD TEMA

Pelle potezom (Pelle tema-sve tematske poteze u varijanti ili varijantama čine vezane figure) Ključem se odvezuje crna figura koja indirektno odvezuje ključnu figuru i omogućuje ključnoj figuri da zada mat.

168.
Kenneth Samuel HOWARD  
  Empire Review, 1926.

[FEN "4R3/B1R5/1r1Q3K/b2bP3/1npk3p/1nN5/4P3/3N4 w - - 0 1"]

(L8-776) Mat u dva poteza

1. Df6! [2. e6#]
1... Lc6 2. Df2#
1... Le6 2. Df4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 09-07-2014, 15:28:37
TEMA SKAKAČEVA SAMOBLOKADA

Temu čine četiri samoblokade  dva skakača u istoj fazi problema.

169.
Frank JANET
  Good Companion, 1918.

[FEN "8/1n6/N1n1R1N1/3k2p1/8/2PP3B/5K2/8 w - - 0 1"]

(L8-775) Mat u dva poteza

1. Tf6! [2. Lg2#]
1... Sd4 2.c4#
1... Se5 2. Se7#
1... Sc5 2. Sc7#
1... Sd6 2. Le6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 10-07-2014, 22:12:11
PERIS TEMA

Bijeli prijeti matom iz baterije kojim se otvara maskirana bijela linija tako da zatvara drugu bijelu liniju.
Crni tematskim potezom zatvara onu početnu maskiranu liniju poslije čega bijeli zadaje mat iz baterije ali na drugom polju.
Ovaj problem je specijalna forma Levmanove teme.

170.
Julio PERIS PARDO
  El Ajedrez Espanol, 1935.

[FEN "8/4B3/P1P5/p2P4/PN5R/k3r2Q/P1B5/1K4bb w - - 0 1"]

(L6-325) Mat u dva poteza

1. Ld1! [2. Sc2#]
1... Le4+ 2. Sd3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 11-07-2014, 08:56:16
LAUE TEMA
Ključnim potezom samoveže se jedna i odvezuje druga bijela figura.  U tematskoj obrani, crni odvezuje i veže jednu svoju figuru i u isto vrijeme odvezuje bijelu figuru koja je bila samovezana, i ta figura koju je bijeli ključnim potezom samovezao a crni tematskom obranom odvezao zadaje mat.

Zanimljivo da je u dvije različite knjige ovaj problem reproduciran, od kuda sam ga i ja preuzeo, s dva crna crnopoljna lovca.

171.
Kurt LAUE
  Die Schwalbe, 1932.

[FEN "5B2/b1Pp1p1n/Rb2kq1Q/2R1p1P1/6p1/5NP1/6B1/6K1 w - - 0 1"]

(L6-247) Mat u dva poteza

1. Kf1! [2. Txe5#]
1... Kf5 2. Sd4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 10-01-2015, 23:20:28
MARGARIDA TEMA

Crni ima mnogo obrana s kojima obara moguću prijetnju i  poslije svih obrana od prijetnje slijedi mat. Ali crni ima i jedan potez s kojim ne obara prijetnju, ali nakon tog poteza, slijede svi matovi kojima je crni pariraro prijetnju.

172.
Johan VAN GOOL
  1.n. Revista Portuguesa de Xadrez TT 1979 .

[FEN "8/8/8/1KRNP3/1P1k2P1/Q6q/rpB5/2N1Rrnb w - - 0 1"]

(L6-977) Mat u dva poteza

1. Se7! [2. Tc4#]
1... De3 2. Dxe3#
1... Dd3+ 2. Dxd3#
1... Dc3 2. Dxc3#
1... Db3 2. Sxb3#
1... Txe1 2. Sf5#
1... Se2 2. Sxe2#
1... Le4 2. Txe4#
1... Ld5 2. Txd5#
1... Lc6+ 2. Sxc6#
1... SF3 2.Sb3/Se2/Te4/Dc3/Dd3/De3/Tc4/Td5/Sc6/Sf5


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 05-02-2015, 23:27:57
MARGARIDA TEMA (MARGARITA TEMA)
173.
Nenad Petrović
  Sp. N. "Revista Portugese de Xadrez", 1979.

[FEN "8/2N3p1/2P5/4q3/1pk3KR/PNP2B1P/PnR1P3/1bQ5 w - - 0 1"]

(J. Varga: "Velemajstor Petrović" pr. br. 37) Mat u dva poteza


1.De3! (2.Sd2#)
1.... Dd5/Dxe3  2. L(x)d5#
1.... De6+  2.Dxe6#
1.... Df5+  2.Kxf5#
1.... Dg5+  2.Kxg5#
1.... Dh5+  2.Kxh5#
1.... De4+  2.Dxe4#
1.... Df4+  2.Dxf4#
1.... Dg3+  2.Kxg3#
1.... Dd4+  2.Dxd4#
1.... Dd6  2.Sa5#
1.... Dxc7  2.Dc5#
1.... Dxc3  2.Kg5/Kg3/Kf5/Kh5, Sa5/Sd2, De4/De6/Dd4/Dc5/Df4, Ld5#

MK zahvaljujem!


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 21-02-2015, 20:10:23
MANSFIELD TEMA
Bijela baterija napadnuta je od dvije crne figure.
Crni u svojoj tematskoj obrani, jednu od te dvije figure koje napadaju bateriju savoveže, dok je druga crna figura ili spriječena ili uzeta prednjom figurom iz baterije kako bi mat mogao biti baterijski. U drugoj tematskoj varijanti, crna figura, koja se samovezala, sada je ili spriječena ili uzeta prednjom figurom iz baterije, a crna tematska figura  koja je bila spriječena ili uzeta sada je samovezana.

173.
Comins MANSFIELD
  PP Evening Standard, 1928.

[FEN "5BQ1/1N6/5p2/p2R1rp1/r1k5/np6/1K2N2p/5B1q w - - 0 1"]

(L6-972) Mat u dva poteza

Rješenje je zabjeljeno:

1. Lc5! [2. Sd6#]
1... Txd5 2. Sg1#
1... Dxd5 2. Sf4#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-02-2015, 10:58:28
MANSFIELD TEMA

174.
Comins MANSFIELD
  1. NAG. Tijdschrift vd. KNSB XII/1928.

[FEN " BQ1K4/8/b4p2/3p1pb1/3NkP2/p6R/q3N3/4R3 w - - 0 1"]

(L8-270) Mat u dva poteza

1. Db4! [2. De7#]
1... Lxe2 2. Sb3#
1... Lxf4 2. Sc3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 22-02-2015, 11:01:36
SALAMANCA TEMA
   
U ovoj temi glavne figure su dva bijela pješaka, bijele baterije i crno samovezanje.
Bijeli ključnim potezom koji mora biti pješak čini bateriju. Crni u svojoj tematskoj obrani samoveže svoje dvije figure a mat mora zadati pješak bilo iz baterije koja je nastala poslije ključnog poteza ili iz baterije u početnoj poziciji.

175.
Arnoldo ELLERMAN i Tomas SALAMANCA
  Enroque 1947.

[FEN "2K3b1/3P4/2Q2p2/pNR1pk1P/r2P1qpP/3P2p1/5n2/1BB2R2 w - - 0 1"]

(L6-363) Mat u dva poteza

Rješenje je zabjeljeno:

1. dxe5! [2. Dxf6#]
1... Dxe5 2. d4#
1... Sxd3 2. e6#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 23-02-2015, 09:45:19
NIETVELTOVA OBRANA

Kako bijeli ne bi ostvario mat iz prijetnje, crni samoveže svoju figuru i tako otklanja mat iz prijetnje.  Bijeli da bi izvršio Nietveltovu obranu u matnom potezu mora iskoristiti to samovezanje i blokirati tematsku  figuru koja bi mogla spriječiti mat. Crne tematske figure u ovoj temi su one figure koje sprečavaju mat iz prijetnje i koje bijeli može blokirati u matnim potezima.

176.
Albertus M. KOLDIJK
  Limburgsch Dagblad, 1937.

[FEN "6b1/3BQ3/n2P1r2/K1k5/8/4N3/3R1B1q/8 w - - 0 1"]

(L15-2001/8) Mat u dva poteza

Rješenje je zabjeljeno:
1. Lb5! [2. Da7#]
1...Txd6 2. Sg2#
1... Dxd6 2. Sf5#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 01-03-2015, 11:49:05
BROGI TEMA

1.! (2.A, B, C, D#)
1...a 2.A/B#
1...b 2.B/C#
1...c 2.C/D#
1...d 2.D/A#

177.
Giuseppe BROGI 
  Il Due Mosse, 1962 .

[FEN "8/8/2BK4/4R3/2p2k2/2P3R1/3N3P/5b2 w - - 0 1"]

(L8-247) Mat u dva poteza

1. Ld7! [2. Tf5 (A)  Te4 (B), Tf3 (C), Tg4 (D)#]
1... Le2 2. Tf5/Te4# (A,B#)
1... Lh3 2. Te4, Tf3# (B,C#)
1... Ld3 2. Tf3/T4#    (C,D#)
1... Lg2 2. Tg4/Tf5#  (D,A#)


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 01-03-2015, 15:53:28
MAKIHOVI TEMA

Prividna igra:
1...a 2.(A,B#)

1.?
1...a 2.A#

1.!
1...a 2.B#

178.
Živko JANEVSKI  
  StrateGems, 2013.

[FEN "4N1n1/8/b1p2P2/2p1kpK1/R1q2N2/2P1BQ2/B2P1P2/8 w - - 0 1"]

(L17-61, 2013.) Mat u dva poteza

1... dxf4+ (a)  2. Dxf4 (A) / Lxf4 (B)#

1. Lxc5? [2. Ld6#]
1. ... Dxf4+ [a]  2. Dxf4 [A] #

1. De2! [2. Ld4#]
1... Dxf4+ [a]  2. Lxf4 #


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: radovan304 na 01-03-2015, 17:57:58
        Mario,  :ciscenje_naocala:
Ili sa postavom 178. nešto ne štima, ili ja moram mijenjati sport !?


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 01-03-2015, 19:07:27
Radovane, kad bi barem pil nekaj alkoholnog , onda bi imal kog i okrivit, a ovak, stvarno ne vidim krivca. Neki dan sam isto krivo postao dijagram i MK mi je poslao poruku da ispravim dijagram. I danas mi je poslao poruku. Hvala vam obojici na ispravci.  :hi:


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 01-03-2015, 19:39:05
Još jedan primjer Makihovi teme:
179.
Ilmari MAKIHOVI i Matti MYLLYNIEMI   
  1. nag. Suomen Shakki, 1977.

[FEN "6B1/8/2K2p2/pR4p1/4k1p1/4n3/4Q2B/bb3R1N w - - 0 1"]

(L8-966) Mat u dva poteza

1... Ld4 (a)  2. Ld5 (A) , Sf2 (B) /g3 (C) #
 
 1. Tb3? [2. Dxe3#]
 1... Ld4 (a)  2. Ld5 (A) #
 
1. Te1? [2. Dxe3#]
1... Ld4 (a)  2. Sf2 (B) #
 
1. Lg1! [2. Dxe3#]
1... Ld4 (a)  2. Sg3 (C) #Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 03-03-2015, 10:19:56
LADY'S TEMA
Top i lovac u tematskom potezu na istom polju čine sjecište  (Grimshaw sjecište). U trećoj varijanti dama dolazi na isto to polje.
180.
Zuleikha EYVAZOVA  
  cm. Shakhmaty v SSSR, 1983 .

[FEN " B1b1RB2/8/1r6/2R4p/3p1kPK/1q2p2p/2r2p2/1nN5 w - - 0 1"]

(L8-904) Mat u dva poteza

1. Lh1! [2. Te4#]
1... Le6 2. Lh6#
1... Te6 2. Tf5#
1... De6,  2. Sd3#


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 14-08-2018, 15:42:09
Hertmann tema
U najmanje tri varijante, ista bijela figura zadaje mat. Nakon ključa crni iz poluvezanja veže svoju figuru, koja bi mogla obraniti mat da nije vezana.

181.
Wilhelm Kramer
pr Chemnitzer Tageblatt, 1927.

[FEN " 5n2/1PN5/K4Rp1/p2pk1Pp/3r4/2nQ4/5N2/B1r1qb2  w - - 0 1 " ]


(L8-757)    Mat u dva poteza.
1. b8=D! [2. Sa8, Se8, Se6, Sb5#]
1... Tc4 2.Dxd5#
1... Sb5 2.Dg3#
1... Se2 2.De3#
Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Gothic Romance na 16-08-2018, 13:36:29
Ingeniozno. To se zove šah. Samo rijetki mogu vidjeti takve i slične trikove u "živim" partijama.  :good2:


Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 17-08-2018, 10:33:07
Odessa tema
Temu su definirala dvojica ukrajinskih kompozitora 1968., ali ta tema je kompozirana mnogo godina prije.
Forma problema je u dvije faze: U jednoj fazi, matovi iz prijetnje, postaju matovi nakon obrane crnog u drugoj fazi i obrnuto.  
1? (2. A,B)
1... a 2.C
1... b 2.D

1.! (2. C,D)
1... c 2.A
1... d 2.B

182.
Yourij GORDIAN I Victor MELNICHENKO
  Stella Polaris, 1968.

[FEN " BBn1Rb2/2rP3K/3kPp2/5Q2/3P2RN/2N5/b4n2/1q6 w - - 0 1"]

(L8-1097) Mat u dva poteza

1. Tg7? [2. dxc8=S, d8=D/T]
1... Db7 2. Dc5#
1... Dxb8 2. Df4#
1... Sb6!  
 
1. Tg6! [2. Dc5, Df4#]
1... Le7 2. dxc8=S#
1... Se7 2. d8=D/T#Naslov: Odg: Odabrane teme 2#
Autor: Mario na 19-07-2020, 21:12:27
183.
Gyorgy PAROS
hm OTSB, Tourney , 1954.

[FEN "1B1RnN2/2N4B/1p2p3/1n2k1Pp/R2p3r/2P2pP1/4P3/K4Qbb w - - 0 1"]

(L8-623)    Mat u dva poteza.
1. e4! [2. Dxb5#]
1... Sb̴ 2. Sxe8#
1... d̴ 2. Sg6#
1... Sed6, Sbd6 2. Sd7#
1... Sf6 2. Sxb5#

Nasumićnim potezom tematskih crnih figura, crni otklanja mat iz prijetnje. U igri, Crni, s tim tematskim figurama, kada radi korekcijske (pojedinačne poteze s kojima može spriječiti mat iz prijetnje) poteze mora dobiti drugačije  matove s istim bijelim figurama s kojima je dobio mat kada je radio nasumićne poteze.


Copyright © 2010-2017 Šah.hr. Sva prava pridržana.

eMail