Šah.hr - prvi hrvatski šahovski forum

Škola => Ostalo... => Autor teme: Mat Kralj na 28-11-2016, 13:46:37Naslov: J. Hartong (=2)
Autor: Mat Kralj na 28-11-2016, 13:46:37
   Jan Hartong
   P. F. S., 1933.
[FEN "2b5/PP1k2K1/8/3Nn3/8/4Q3/7B/3R4 w - - 0 1"]
   Bijeli na potezu patira crnoga u 2 poteza

"Allumwandlung" u dvopoteznom patu.


Copyright © 2010-2017 Šah.hr. Sva prava pridržana.

eMail